Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 495

 • Wat kan er buiten de buitencirkel?
 • Gelukkig 2018?
 • Beter denken
 • Gelukkig zijn is eh… ‘je weet wel’
 • De plus achter de min: hoe vraag je door?
 • Je geluk in cijfers

Wat kan er buiten de buitencirkel?

~ Coert Visser

De cirkeltechniek is één van de populairste progressiegerichte technieken. De populariteit van deze techniek heeft te maken met haar grote eenvoud en veelzijdigheid. Je kunt de cirkeltechniek gebruiken voor zelfcoaching, coaching, intakegesprekken, teamsessies en meer. Het gebruik van de cirkeltechniek geeft vaak goed overzicht over de situatie waarin je je bevindt. Ook draagt de cirkeltechniek meestal bij aan een gevoel van competentie (door wat er al in de binnencirkel staat) en een gevoel van richting (door wat er in de buitencirkel staat). Ooit kwam ik, door een cursist in één van onze trainingen nog op een ander idee.
Lees verder »


Gelukkig 2018?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Natuurlijk wens ik je een gelukkig 2018! Gelukkig zijn. Er is iets aparts met die term ‘gelukkig’ aan de hand. Iedereen weet wel hoe het voelt om gelukkig te zijn, maar het is tegelijkertijd moeilijk onder woorden te brengen wat het betekent. Het is subjectief. Onderzoekers gebruiken daarom ook wel de term ‘subjectief welbevinden’. Met die term proberen ze aan te geven dat gelukkig zijn iets subjectiefs is. Net zo als ‘schoonheid’ is ‘geluk’ een begrip met verschillende betekenissen voor verschillende mensen in verschillende omstandigheden.
Lees verder »


Beter denken

~ Coert Visser

Bron: Visser, C.F., (2017). Leren & presteren. Hoe word je beter? Just-in-Time Books.
Hoe goed we leren en presteren, hangt mede af van hoe goed we denken. Maar wat is goed denken? Is dit hetzelfde als intelligentie? Weten we, als we een intelligentietest bij iemand hebben afgenomen, hoe goed die persoon kan denken? Het antwoord is “nee”. Goed denken is veel breder dan intelligentie. Intelligentietests zijn slechts incomplete instrumenten om de kwaliteit van denken van mensen te meten. Als goed denken breder is dan intelligentie, hoe zou je het dan kunnen definiëren? Ik doe dat aan de hand van de volgende vier dimensies:
Lees verder »


Gelukkig zijn is eh… ‘je weet wel’

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hier kon je lezen waarom ik denk dat gelukkig zijn of worden geen prioriteit zou moeten zijn in het leven. In dit stukje ga ik in op definitieproblemen binnen geluksonderzoeken. Je weet wel-gevoel De geluksonderzoekster Lyubomirsky schrijft ‘de meesten van ons hebben geen behoefte aan de definitie voor geluk, want we weten instinctief wel of we gelukkig zijn of niet’. Gilbert zegt ‘geluk is dat je-weet-wel-wat-ik-bedoel-gevoel’. Deze twee uitspraken vatten mooi samen hoe moeilijk het is, zelfs voor onderzoekers, om precies te formuleren wat ze onderzoeken als ze ‘geluk’ onderzoeken.
Lees verder »


De plus achter de min: hoe vraag je door?

~ Coert Visser

Een aantal jaren geleden introduceerde ik de term de plus achter de min zoeken. Het basisidee achter de techniek van de plus achter de min zoeken is dat wanneer mensen zich negatief uiten (een klacht, een verwijt, kritiek) er altijd achter die negatieve uiting iets positiefs zit. Dat positieve is iets wat ze waardevol of belangrijk vinden, een waarde, een belang, een principe, een doel, of hoe je het ook wilt noemen.
Lees verder »


Je geluk in cijfers

~ Gwenda Schlundt Bodien

In dit stukje schreef ik over mijn twijfels bij het idee om geluk als prioriteit te zien in je individuele leven en op maatschappelijk niveau. En in dit stukje schreef ik over de problemen met het definiëren van geluk. Nu schrijf ik over de problemen met het meten van geluk.
Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 494

 • Waarom zijn er sowieso mensen met een statische mindset die de top bereiken?
 • Wat is progressiegericht werken?
 • Waarschuwing voor studenten positieve psychologie
 • Leren van progressie
 • Wat is het verschil tussen progressiegericht werken en oplossingsgericht werken?
 • Hoe creëer je een leergierige cultuur?

Waarom zijn er sowieso mensen met een statische mindset die de top bereiken?

~ Gwenda Schlundt Bodien

In dit artikel vatte ik samen dat Brown drie concepten ter discussie wil stellen, en daarvoor pleit in zijn hoofdstuk in het handboek van kritische positieve psychologie. Het eerste concept dat hij ter discussie wil stellen is de groeimindset. Hij vraagt zich af hoe het kan dat er hele intelligente mensen te vinden zijn op prestigieuze universiteiten die toch een statische mindset hebben. Immers, zo redeneert hij, als een groeimindset de sleutel is tot succes, dan zouden mensen met een statische mindset nooit op dat niveau terecht hebben kunnen komen.

Lees verder »


Wat is progressiegericht werken?

~ Coert Visser

Begin 2012 bedachten wij de naam ‘progressiegericht werken’ als aanduiding voor de aanpak die wij (als NOAM) gebruiken. Opgeteld schreven Gwenda Schlundt Bodien en ik sinds dat moment zeven boeken en meer dan duizend korte artikelen over progressiegericht werken (en tientallen langere). Ook trainden wij vele honderden mensen (misschien zelfs een paar duizend), onder wie coaches, medewerkers, leidinggevenden en docenten in de aanpak. Inmiddels is progressiegericht werken een vrij bekende term geworden. Toch is de term en de aanpak ook bij velen nog onbekend. Daarom lijkt het me goed om nog eens uit te leggen wat progressiegericht werken is.

Lees verder »


Waarschuwing voor studenten positieve psychologie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Ik heb op dit blog al een aantal keer geschreven over het nieuwe handboek over positieve psychologie, zie bijvoorbeeld hierOpens in a new window. Brown schrijft in hoofdstuk 12 van het Handbook of Critical Positive Psychology adviezen voor studenten die een studie volgen in positieve psychologie (Master of Applied Positive Psychology). Hij schrijft hierin een aantal aanbevelingen en waarschuwingen.

Lees verder »


Leren van progressie

~ Coert Visser

Fouten laten ons zien wat er beter moet worden. Zorgvuldig kijken naar progressie kan ons laten zien hoe dat wat we belangrijk vinden beter moet worden en hoe we dat kunnen bereiken. Als professionals op het gebied van ‘leren en ontwikkelen’ zijn we gericht op hoe mensen zichzelf kunnen verbeteren in hun werk en hoe leerprocessen hier ondersteunend bij kunnen zijn. Het is daarom belangrijk dat we kennis hebben over hoe mensen bepaalde leerervaringen kunnen opdoen, die teweeg brengen dat ze progressie boeken in dat wat ze doen en waarin ze zich willen verbeteren. Fouten spelen meestal een belangrijke rol bij leren: ze laten ons zien en ervaren wat er beter moet. Maar de rol van fouten is iets beperkter dan we ons vaak realiseren. Om een proces van voortgaande verbetering tot stand te brengen, is het nodig om zorgvuldig te kijken naar de progressie die we boeken en naar hoe die progressie tot stand komt. In dit artikel leg ik uit hoe dat werkt.

Lees verder »


Wat is het verschil tussen progressiegericht werken en oplossingsgericht werken?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoewel de meeste mensen die onze nieuwsbrieven en boeken volgen al lange tijd weten dat onze aanpak progressiegericht werken heet, krijgen we zo nu en dan nog wel eens de vraag van iemand die ons niet zo nauw heeft gevolgd: ‘wat is het verschil tussen oplossingsgericht werken en progressiegericht werken?’

Lees verder »


Hoe creëer je een leergierige cultuur?

~ Coert Visser

Leergierigheid is goed voor individuen en organisaties. Dit artikel legt uit waarom dat zo is en hoe je een cultuur van leergierigheid kunt ontwikkelen. We leren op het moment dat er iets gebeurt wat we nog niet wisten of verwachtten. Het is niet zo dat we alleen leren als we er bewust voor kiezen. Het gebeurt voortdurend en we kunnen dan ook niet besluiten om niet meer te leren. Psychologen hebben verschillende vormen van leren bij mensen en andere dieren ontdekt, van eenvoudig tot complex, die geheel of deels automatisch en onwillekeurig plaatsvinden (Haselgrove, 2016), zoals: habituatie, klassieke conditionering, operante conditionering en sociaal leren.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 493

 • Valkuil: na een fout meer willen veranderen dan nodig en verstandig is
 • Groeimindset culturen
 • Niet een teveel aan autonomie maar een tekort aan structuur!
 • Feedback aanpassen aan ‘ras’?
 • Intrinsieke en extrinsieke motivatie en doelen
 • Welk type ouderlijke betrokkenheid leidt tot goede schoolprestaties?


Valkuil: na een fout meer willen veranderen dan nodig en verstandig is

~ Coert Visser

Eén specifieke valkuil als gevolg van de negativiteitsbias is dat we na een gemaakte fout meer willen veranderen dan nodig en verstandig is. Ik zal uitleggen wat ik bedoel. De negativiteitsbias is onze neiging om negatieve informatie en gebeurtenissen sterker op te merken dan positieve en er ook sterker door beïnvloed te worden. De grote meerderheid van de mensen is vatbaar voor deze negativiteitsbias (hoewel niet iedereen en ook niet iedereen in dezelfde mate). Een consequentie van de negativiteitsbias is dus dat we normaal gesproken de wereld iets negatiever en problematischer waarnemen dan terecht is. Er gaat meer iets meer, of misschien veel meer, goed dan we ons realiseren.

Lees verder »


Groeimindset culturen

~ Gwenda Schundt Bodien

Oost-Aziatische culturen kenmerken zich meer door een groeimindset en Europees-Amerikaanse door een statische mindset. Hoe ontstaat dat? Confuciaanse ideologie Koreanen, Japanners en Chinezen groeien over het algemeen op in een cultuur waarin de link tussen inspanning en prestaties sterk wordt benadrukt. Een verklaring hiervoor is te vinden in de Confuciaanse ideologie, die ten grondslag ligt aan de Oost-Aziatische sociale filosofie. In die ideologie spelen inspanningsovertuigingen een sterke rol. De Confuciaanse ideologie benadrukt dat groepsleden mindful moeten zijn ten aanzien van anderen en plaatst nadruk op het welbevinden van de groep, de familie. De collectivistische waarden in deze culturen vraagt van groepsleden om zich te realiseren dat ze onderdeel zijn van een grotere sociale structuur. Die ideologie reikt tevens impliciet een conceptueel begrip van menselijke ontwikkelbaarheid aan (Hohjin Im, University of Washington).

Lees verder »


Niet een teveel aan autonomie maar een tekort aan structuur!

~ Coert Visser

Autonomie-ondersteuning komt neer op het scheppen van een werk- of leercontext waarin mensen gemotiveerd kunnen raken voor wat ze doen. Binnen een dergelijke context kunnen mensen zich richten op het doen van wat ze belangrijk vinden en wat ze interessant vinden. Het resultaat is dat ze volledig achter wat ze doen staan en zich goed voelen, dat opgaan in wat ze doen en dat ze energie krijgen van wat ze doen. Eén van de meest onbekende (maar belangrijke) feiten over autonomie-ondersteunende contexten is dat ze vaak goed gestructureerd zijn. Velen hebben -onterecht- het idee dat autonomie-ondersteuning neerkomt op mensen loslaten of als docent of leidinggevende simpelweg een stap terug doen. Dit misverstand kan tot verkeerde acties en analyses leiden.

Lees verder »


Feedback aanpassen aan ‘ras’?

~ Gwenda Schundt Bodien

In dit artikel schreef ik over groeimindsetculturen, die vooral in Oost-Azië gezien worden. Hoe mensen reageren op feedback wordt onder andere beïnvloed door de cultuur waarin ze opgroeien. De invloed van feedback op de motivatie van een individu wordt gemedieerd door hun perceptie van zichzelf, die op zijn beurt wordt beïnvloed door de culturele context (Hohjin Im, University of Washington).

Lees verder »


Intrinsieke en extrinsieke motivatie en doelen

~ Coert Visser

Intrinsieke motivatie en geïnternaliseerde extrinsieke motivatie zijn conceptueel strikt van elkaar gescheiden. Maar in de praktijk van alledag kunnen ze in elkaar overlopen en kunnen ze elkaar versterken.We krijgen regelmatig vragen over wat de termen intrinsiek en extrinsiek nu precies betekenen. Hieronder leg ik deze termen, centrale begrippen in de zelfdeterminatietheorie (ZDT), nader uit. Hierbij leg ik eerst het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie uit en vervolgens het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke doelen.

Lees verder »Welk type ouderlijke betrokkenheid leidt tot goede schoolprestaties?


~ Gwenda Schundt Bodien

"Dit komend schooljaar wordt een belangrijk jaar voor mijn kind, want zijn cijfers van dit jaar gaan mede bepalen of hij zal worden toegelaten tot de universiteit waar hij graag heen wil", vertelde een ouder mij laatst:"Wat kan ik, als zijn ouder, doen zodat dat hem gaat lukken?"

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 492

 • Hoop en welbevinden
 • Hoe voorkom jij het gevoel dat je je tijd hebt verspild?
 • Preview Progressiegesprekken op Managementboek
 • Weggeefactie Leren & presteren
 • Kernkwadranten
 • Checklist autonomie-ondersteuning


Hoop en welbevinden

~ Gwenda Schlundt Bodien

Voor veel positieve psychologie interventies is het bewijs dat ze werken zwak of niet bestaand (Routledge Handbook of Critical Positive Psychology)Opens in a new window , vanwege kleine steelproefomvang, het gebrek aan statistische significantie en replicatieproblemen (zie ook bijvoorbeeld hier en hier). Hoe zit dat met de Hoop interventies?

Lees verder »


Hoe voorkom jij het gevoel dat je je tijd hebt verspild?

~ Coert Visser

Deze week overleed David Cassidy op 68-jarige leeftijd. In 1972 was hij een ongekend populair tieneridool. Hij speelde de hoofdrol in de tv-serie The Partridge familie en had grote hits als I think I love you en How can I be sure. Na dit gloriejaar 1972 verbleekte de ster van David Cassidy echter snel. In 2008 maakte hij bekend te worstelen met een alcoholverslaving. In februari van dit jaar maakte hij bekend te lijden aan dementie. In november werd hij in het ziekenhuis opgenomen wegen nier- en leverproblemen. Drie dagen later overleed hij. Gisteren deelde zijn dochter Katie Cassidy, via Twitter, Cassidy’s laatste woorden. Deze laatste woorden zijn wat mij betreft vrij tragisch maar ze kunnen ons misschien inspireren.

Lees verder »


Preview Progressiegesprekken op Managementboek

~ Gwenda Schlundt Bodien

Herinner jij je de gesprekken die je wel eens hebt gevoerd waarmee je echt verder kwam? Van die gesprekken waarin je je op nieuwe ideeën kwam, waarin je vooruitkwam met wat je belangrijk of interessant vond? Deze previewOpens in a new window van Progressiegesprekken verschijnt vandaag op managementboek.nl

Lees verder »


Weggeefactie Leren & presteren

~ Coert Visser

TvOO, Het Tijdschrijft voor Ontwikkeling in Organisaties doet nu, in samenwerking met mij, een weggeefactie van mijn boek Leren & presteren. Er worden 5 exemplaren van dit boek weggeven! Deze weggeefactie loopt t/m dinsdag 5 december. Winnaars worden woensdag 6 december per e-mail geïnformeerd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Lees verder »


Kernkwadranten

~ Gwenda Schlundt Bodien

De laatste weken hebben meerdere deelnemers in onze trainingen gevraagd hoe we denken over het gebruik van kernkwadranten in progressiegerichte coachingsgesprekken. Daarom een paar gedachten daarover op dit blog.

Lees verder »


Checklist autonomie-ondersteuning

~ Coert Visser

Als we autonoom gemotiveerd zijn staan we volledig achter wat we aan het doen zijn. Als we autonoom gemotiveerd zijn voelen we ons beter en functioneren we ook beter. Hieronder bied ik een checklist aan van concrete dingen die je kunt doen om autonomie van (bijvoorbeeld) leerlingen te ondersteunen. Door hem op te slaan en te printen en dan in te vullen kun je je eigen repertoire van autonomie-ondersteunende interventies vergroten.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 491

 • Checklist groeimindset
 • Geïntegreerde regulatie van negatieve emoties
 • Presentatie Autonomie-ondersteuning
 • Expressief schrijven kan je gezondheid verbeteren
 • Ed Deci legt de zelfdeterminatietheorie uit in 7 minuten
 • Hoe motiveer ik mijn 13 jarige zoon?

Checklist groeimindset

~ Coert Visser

Hoewel veel mensen bijzonder geïnspireerd zijn door het basisidee van de groeimindset, zien ze vaak niet gemakkelijk voor zich hoe ze nu bij anderen (hun eigen kinderen, hun leerlingen, hun cliënten, etc) een groeimindset kunnen opwekken. Wat zeg je nu precies als je met iemand praat die door de manier waarop hij of zij praat blijk geeft van een statische mindset? Hoe kun je als docent de mindsets van leerling beïnvloeden? Veel mensen komen niet verder dan: “Geef je procescomplimenten”. Maar er zijn veel meer dingen die je kunt doen. Hier is een checklistje met een aantal voorbeelden. Door het op te slaan en te printen en dan in te vullen kun je je eigen repertoire van groeimindsetinterventies vergroten.

Lees verder »


Geïntegreerde regulatie van negatieve emoties

~ Gwenda Schlundt Bodien

Er zijn verschillende manieren waarop mensen kunnen omgaan met negatieve emoties. Wat zijn de effecten van die verschillende manieren op het functioneren van mensen? Dat is in in twee experimentele onderzoeken van Roth et al bestudeerd. In dit artikel vat ik de onderzoeksresultaten ervan samen.

Lees verder »

Presentatie Autonomie-ondersteuning

~ Coert Visser


Expressief schrijven kan je gezondheid verbeteren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Schrijven kan een effectieve manier zijn om betekenis te geven aan gebeurtenissen in je leven en om (traumatische) ervaringen te verwerken. Schrijven kan zowel je fysieke gezondheid als je geestelijke gezondheid verbeteren. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van onder andere J. W. Pennebaker, J.M. Smyth en L.A. King. James W. Pennebaker is professor aan de Universiteit van Texas, heeft veel onderzoek gedaan naar schrijven, taal en emoties en is auteur van vele boeken en artikelen, waaronder het boek The Secret Life of Pronouns.

Lees verder »


Ed Deci legt de zelfdeterminatietheorie uit in 7 minuten

~ Coert Visser


Hoe motiveer ik mijn 13 jarige zoon?

~ Gwenda Schlundt Bodien

In drie trainingen en kennismakingsworkshops de afgelopen week begonnen deelnemers over hun dertien jarige zoon of dochter. Ze gebruikten zinnen zoals 'niet in beweging te krijgen', 'niet mee te praten' en 'komt niks uit' om het gedrag van hun tieners mee te beschrijven. En ze waren zelf gefrustreerd omdat ze niet voelden dat ze tot hun kind doordrongen.

Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 490

 • Wat doet dat met jou?
 • Mindsetinterventie voor kinderen verlaagt hun depressie
 • Wat de training progressiegericht leidinggeven oplevert
 • Wat zijn de nadelen van overdreven complimenten aan kinderen?
 • Leertentamen of presteertentamen
 • Progressiegesprekken (Schlundt Bodien, 2017)


Wat doet dat met jou?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Naast de vraag 'wat heb jij nodig?' stellen deelnemers tijdens de deliberate practice oefeningen in onze trainingen ook vaak de vraag 'wat doet dat met jou?'. Hier kun je overwegingen lezen bij de 'wat heb je nodig-vraag'. In dit stukje neem ik de 'wat doet dat met jou-vraag' onder de loep.

Lees verder »


Mindsetinterventie voor kinderen verlaagt hun depressie

~ Coert Visser

Een nieuw onderzoek van Schleider & Weisz (2017) wijst op een veelbelovende manier om tieners te helpen die last hebben van depressie en angst. De onderzoekers ontwierpen een zogenaamde single session intervention (SSI) gebaseerd op een groeimindset van persoonlijkheid. Met andere woorden, het idee dat persoonlijkheid veranderbaar is. De sessie duurde 30 minuten en werd door de kinderen (N=96) die last hadden van angst en/of depressie zelfstandig gedaan achter de computer. Vervolgens werden gedurende 9 maanden bij kinderen (en bij kinderen in een controlegroep) gekeken hoe hun angst en/of depressie zich ontwikkelden (zowel volgende kinderen zelf als volgens hun ouders). De resultaten waren verrassend.

Lees verder »


Wat de training progressiegericht leidinggeven oplevert

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week rondde ik een incompany training progressiegericht leidinggeven af, met een klein groepje van zes leidinggevenden in een organisatie die werken met mensen met een beperking. Na afloop vroeg ik ze om een progressiegericht evaluatieformuliertje in te vullen. Een van de vragen op dat formuliertje is de volgende:

Lees verder »


Wat zijn de nadelen van overdreven complimenten aan kinderen?

~ Coert Visser

Onderzoek van Brummelman et al. (2014) heeft laten zien dat ouders in Westerse landen hun kinderen nogal eens overdreven complimenten geven. Vaak wordt verondersteld dat deze overdreven complimenten bijdragen aan een positief zelfbeeld en daarmee aan goed functioneren. Deze gedachte is jarenlang gevoed door zulfhulp-opvoedboeken. Maar de vraag is of deze gedachte klopt. Brummelman et al (2017) voerden een longitudinale studie uit (N=2×120) waarin kinderen (7-11 jaar) en hun ouders geobserveerd werden. Zij onderzochten twee manieren waarop overdreven complimenten misschien schadelijk kunnen zijn.

Lees verder »


Leertentamen of presteertentamen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een student vertelde me dat hij het onderscheid tussen de leerzone en de presteerzone bewust maakt op momenten dat er een prestatieverwachting op hem afkomt. Hij vertelde dat dit hem veel focus en rust oplevert.

Lees verder »


Progressiegesprekken (Schlundt Bodien, 2017)


~ Coert Visser

Het nieuwe boek van mijn collega Gwenda Schlundt Bodien is verschenen. De aansprekende titel is: Progressiegesprekken. De intentie om betekenisvolle progressie te boeken. Het onderwerp van het boek is gespreksvoering. Een goede keuze want hoe belangrijk zijn gesprekken eigenlijk niet voor ons? Hoe bepalend zijn ze vaak niet voor hoe goed we ons voelen en voor hoe zinvol we bezig zijn? Hoe belangrijk is het dus niet dat we in staat zijn om goed te worden in het voeren van effectieve gesprekken? Dit soort effectieve gesprekken noemt Gwenda progressiegesprekken. Progressiegesprekken zijn gesprekken waarin je je verbonden voelt met andere mensen en waar energie en bruikbare ideeën ontstaan. Zowel tijdens als na afloop van het gesprek heb je het gevoel dat je vooruit aan het komen bent in iets dat belangrijk voor je is.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 489

 • Carol Dwecks theorie over de fundamenten van persoonlijkheidsontwikkeling
 • Leren en presteren
 • Progressiegericht aan de slag in het team
 • Wat heb je nodig?
 • Als jij mij niet probeert te redden
 • De psychologie van verandering


Carol Dwecks theorie over de fundamenten van persoonlijkheidsontwikkeling

~ Coert Visser

Carol Dweck, grondlegster van de mindsettheorie, heeft een ambitieus nieuw artikel geschreven in Psychological Review. In dit artikel, waar zij enkele jaren aan heeft gewerkt, presenteert zij een nieuwe theorie die inzicht geeft in hoe persoonlijkheid zich ontwikkelt en hoe aanleg en opvoeding daarin beide een rol spelen. Het interessante van deze theorie is dat deze verbanden legt tussen al bestaande en nieuwe theorieën binnen de psychologie en tevens diverse gebieden binnen de psychologie overkoepelt.

Lees verder »


Leren en presteren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Leren en PresterenOpens in a new window, hoe word je beter? Dat is de titel van het interessante nieuwe boek van Coert Visser. Het boek is mooi. Zowel qua inhoud als qua vormgeving. Levendige en aansprekende plaatjes waar je met plezier een tijdje naar kijkt, gecombineerd met een sterke inhoud. Er zijn weinig (Nederlandse) boeken die gedegen wetenschap op een dergelijke toegankelijke leesbare manier ter beschikking stellen.

Lees verder »Progressiegericht aan de slag in het team

~ Coert Visser

Binnen een team in een onderwijsorganisatie heerste al twee jaar een slechte sfeer. Zowel tussen de teamleden onderling als tussen het team en de teamleider werden veel verwijten uitgewisseld en was er weinig vertrouwen. De teamleider besloot een coach in te huren om dit probleem te analyseren.

Lees verder »


Wat heb je nodig?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Afgelopen week hadden we weer vijf dagen waarop we deliberate practice deden met de deelnemers in onze trainingen progressiegericht coachen, werken met groepen en leidinggeven. We oefenen coachingsgesprekken en stuurgesprekken en situaties in teams. De vraag 'wat heb jij nodig' is er eentje die veel professionals in hun arsenaal aan interventies hebben, en dat is een interessante vraag om eens onder de loep te nemen.

Lees verder »


Als jij mij niet probeert te redden

~ Coert Visser

In de Training progressiegericht coachen krijgen de cursisten op de derde dag de gelegenheid om te oefenen met wat wij noemen een live-cliënt. De live-cliënt is een cursist uit een eerdere training en kent de progressiegerichte aanpak dus goed. Hij of zij is geen acteur. De live-cliënt speelt geen rol maar brengt een echte coachingsvraag in. De cursisten kunnen stukjes van een coachingsgesprek oefenen met deze live-cliënt aan de hand van de NOAM 7 stappen aanpak. Dezse keer was de live-cliënt Anne van Nes. Ze ga interessante feedback.

Lees verder »


De psychologie van verandering

~ Gwenda Schlundt Bodien

Momenteel lees ik het boek The psychology of change, life contexts, experiences and identities van Reynolds en Branscombe. In dit boek wordt een overtuigend argument uiteengezet dat het bestaan van de zogenaamde plastische persoonlijkheid aantoont.

Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 488

 • Progressiegesprekken, de intentie om betekenisvolle progressie te boeken
 • Onvriendelijkheid als een donkere wolk voor je duidelijkheid
 • Wat levert het organisaties op om mensen goed te behandelen?
 • Progressiegerichte procesconsultancy
 • De therapie-cultuur ondermijnt zelf determinatie
 • Zoek het eerdere succes daar waar het probleem zich bevindt

Progressiegesprekken, de intentie om betekenisvolle progressie te boeken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Bestellen van het boek Progressiegesprekken, de intentie om betekenisvolle progressie te boeken, kan vanaf nu hier en hier en hier. Een goed gesprek geeft veel voldoening. Als je goed in gesprek bent met anderen, versterkt dat jullie perceptie van verbondenheid. Na afloop van een dergelijk gesprek hebben jullie meer energie en allerlei creatieve ideeën. Je voelt je dan competent, autonoom en verbonden en je bent optimistisch gestemd. Zowel tijdens het gesprek als na afloop, ervaar je dat je betekenisvolle progressie aan het boeken bent. Om dit soort gesprekken te kunnen voeren heb je zowel kennis als vaardigheden nodig. Kennis, zodat je weet wat werkt in gespreksvoering en vaardigheden om die kennis te vertalen naar wat je wel en niet zegt. Dit boek voorziet in beide. Met dit boek vergroot je namelijk zowel je kennis over wat werkt, als je praktische vaardigheden.

Lees verder »


Onvriendelijkheid als een donkere wolk voor je duidelijkheid

~ Coert Visser

Veel leidinggevenden snappen dat vriendelijkheid vaak beter werkt dan onvriendelijkheid in het werken met medewerkers. Daarom doen ze hun best om zich, als het even kan, vriendelijk op te stellen in de omgang met hen. In sommige situaties vinden ze het echter vaak lastig om die vriendelijkheid vast te houden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer medewerkers bij herhaling storend of schadelijk gedrag vertonen, zelfs na erop aangesproken te zijn. Of wanneer ze bij het herhaling bepaalde dingen nalaten die bij hun functie horen. Leidinggevenden kunnen in zulke situaties wat geïrriteerd raken en ongeduldig worden en de behoefte krijgen om eens een hartig woordje met de betreffende medewerker te gaan spreken en misschien zelfs eens wat dreigende taal te uiten of met de vuist op tafel te slaan.

Lees verder »Wat levert het organisaties op om mensen goed te behandelen?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Doen wat goed is en vermijden te doen wat slecht is. Moreel gedrag. Deugdzaam handelen. Er is een universeel begrip van wat moreel gedrag en deugden zijn. Compassie, integriteit, vergevingsgezindheid, vertrouwen en optimisme worden door het merendeel van de mensen gezien als goed. Organisaties waarin dit soort deugden aanwezig zijn en belangrijk worden gevonden blijken daarvan de vruchten te plukken. Natuurlijk zijn deze deugden in zichzelf al goed en is de vraag “wat levert het organisaties op?” wellicht overbodig. Diverse onderzoekers hebben deze vraag toch bestudeerd. En het lijkt erop dat er positieve effecten zijn op onder andere de financiële positie van organisaties die goed met mensen omgaan. Bij organisaties die vanwege economische omstandigheden gedwongen zijn om mensen te ontslaan werd onderzocht hoe goed er met de medewerkers werd omgegaan en hoe de financiële positie na 5 jaar was.

Lees verder »


Progressiegerichte procesconsultancy

~ Coert Visser

Zo’n 30 jaar geleden kwam binnen de wereld van de organisatie-advisering de term procesconsultancy op (zie onder andere Schein, 1988; 1999). Traditioneel hadden organisatie-adviseurs een sterke inhoudelijke gerichtheid. Ze analyseerden de organisatie waarvoor ze werkten en de markt waarbinnen die organisatie opereerde. Naar aanleiding van die analyses deden ze allerlei inhoudelijke aanbevelingen aan hun klanten en waren ze vaak zelf betrokken bij de invoering van die aanbeveling. Procesconsultancy werkte anders. De adviseur begeleidde processen bij de klant die dienden te leiden tot verbetering. Een belangrijke aanname bij procesconsultancy was dat klanten zelf de meeste en beste kennis hadden over de inhoud van hun werk en dat adviseurs het meest effectief konden zijn door de communicatie en samenwerking van hun klanten te faciliteren.

Lees verder »


De therapie-cultuur ondermijnt zelf determinatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

In dit en dit stukje schreef ik al iets over Furedi’s provocerende boek over de therapie-cultuur. Furedi heeft het over emotioneel determinisme en causatie. Wat is het eigenlijk probleem met deze cultuur van emotioneel determinisme en causatie? Furedi stelt het volgende: Omdat we kwetsbaar en ziekelijk zijn hebben we hulp nodig om ons ware zelf te ontdekken. De therapeut, de professional met zijn therapeutische model en verklaringen. Zo ontstaat de paradoxale situatie dat onze ware gevoelens en emoties worden opgehemeld als ongelofelijk belangrijk, terwijl we tegelijkertijd die ware gevoelens en emoties alleen kunnen ontdekken via de methoden en handboeken van de experts.

Lees verder »


Zoek het eerdere succes daar waar het probleem zich bevindt

~ Coert Visser

Het NOAM-7-stappenmodel is een progressiegerichte structuur die veel gebruikt wordt in coaching. Via deze vragenstructuur is het mogelijk om cliënten te helpen om ideeën op te doen om stappen vooruit te zetten in de gewenste richting. Eén van de grote krachten van de aanpak is dat er gebruik wordt gemaakt van vragen naar eerdere successen. Een voorbeeld van zo’n vraag is: “Is het je al eens gelukt om …?” Een eerder succes is een situatie waarin het al eens gelukt is om iets beter te laten verlopen of op te lossen. Wanneer cliënten zich een eerder succes weten te herinneren, doen ze vaak ideeën op over hoe ze verder kunnen met hun huidige situatie en worden ze optimistischer over hun situatie.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 487

 • Ben je wel authentiek als je progressiegerichte gesprekken voert?
 • Progressiegesprekken
 • Waarom training aan leraren in autonomie-ondersteuning werkt
 • Kritisch nadenken over positieve psychologie
 • Kill your darlings
 • Fouten zijn aanwijzers van wat er beter moet

Ben je wel authentiek als je progressiegerichte gesprekken voert?

~ Coert Visser

Als mensen progressiegerichte gesprekstechnieken leren, stellen ze nogal eens de kritisch onderzoekende vraag: ben ik wel authentiek als ik mijn gesprekken op deze manier voer? Deze vraag kan bijvoorbeeld opkomen als ze leren om in plaats van negatief-kritisch te communiceren doelgericht en sensitief te communiceren. De authenticiteitsvraag vind ik zeker een begrijpelijke en terechte en het is er één waar ik ook zelf vaak over heb nagedacht (en nog steeds regelmatig over nadenk). En hij is niet alleen aan de orde bij progressiegerichte gespreksvoering maar bij iedere vorm van gespreksvoering waarbij je bewust nadenkt over hoe je gesprekken structureert, welke gesprekstechnieken je inzet en hoe je reageert op lastige uitingen van je gesprekspartner.

Lees verder »


Progressiegesprekken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Progressiegesprekken. De intentie om betekenisvolle progressie te boeken. Dat is de titel van mijn nieuwe boek, dat binnenkort uitkomt. Een goed gesprek geeft veel voldoening. Als je goed in gesprek bent met anderen, versterkt dat jullie perceptie van verbondenheid. Na afloop van een dergelijk gesprek hebben jullie meer energie en allerlei creatieve ideeën. Je voelt je dan competent, autonoom en verbonden en je bent optimistisch gestemd. Zowel tijdens het gesprek als na afloop, ervaar je dat je betekenisvolle progressie aan het boeken bent. Om dit soort gesprekken te kunnen voeren heb je zowel kennis als vaardigheden nodig. Kennis, zodat je weet wat werkt in gespreksvoering en vaardigheden om die kennis te vertalen naar wat je wel en niet zegt. Dit boek voorziet in beide. Met dit boek vergroot je namelijk zowel je kennis over wat werkt, als je praktische vaardigheden.

Lees verder »


Waarom training aan leraren in autonomie-ondersteuning werkt

~ Coert Visser

Goed opgezette trainingen aan leraren in het bieden van autonomie-ondersteuning aan leerlingen werken over het algemeen goed. Onderzoek naar zowel beoordelingen door observatoren als percepties van leerlingen laat zien dat deze getrainde leraren meer in staat zijn een autonomie-ondersteunende stijl van lesgeven te benutten. Dit is positief want het leidt ertoe dat leerlingen meer autonoom gemotiveerd raken, meer betrokken zijn bij de les, beter leren en presteren en zich beter voelen in de klas (zie o.a. Cheon et al., 2012, 2016). Een nieuw longitudinaal onderzoek van Cheon et al., 2017 geeft inzicht in waarom trainingen in autonomie-ondersteuning vaak goed werken.

Lees verder »


Kritisch nadenken over positieve psychologie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Na lang aarzelen heb ik een tijdje geleden toch besloten om The Routledge International Handbook of Critical Positive PsychologyOpens in a new window aan te schaffen. Ik aarzelde om twee redenen. Geen gewoon handboek Ten eerste vroeg ik me af of ik positieve psychologie interessant genoeg vind om verder tijd aan te besteden. Ten tweede vond ik de prijs vreemd hoog voor een handboek. Mijn nieuwsgierigheid won het uiteindelijk toch en het is een goede keuze, want ik vind het zeker interessant leesvoer. Het handboek is geen 'gewoon' handboek. Dit handboek is namelijk geen weergave van de state of the art in PP, iets dat bijvoorbeeld het Oxford Handbook of Positive PsychologyOpens in a new window wel is. Critical Positive Psychology bestaat niet eens en zou je een oxymoron kunnen noemen. In plaats daarvan is dit handboek geschreven door zowel wetenschappers in andere domeinen van de psychologie, wetenschappers binnen PP en ook niet-wetenschappers. De vraag aan alle auteurs was om hun visie te geven op PP en zich daarbij niet geremd te voelen door een standaard schrijfformat. Daardoor lezen de hoofdstukken als individuele essays.

Lees verder »


Fouten zijn aanwijzers van wat er beter moet

~ Coert Visser

Mijn nieuwe boekOpens in a new window is er bijna! Heel binnenkort ga ik een proefboek laten maken via Printing on Demand bij Centraal Boekhuis en als dat er goed uit ziet is hij te koop. Begin september schreef ik dit stukjeOpens in a new window om te reflecteren op het proces van het schrijven van het boek. Sinds die tijd zijn er weer nieuwe reflecties ontstaan.

Lees verder »


Kill your darlings

~ Gwenda Schlundt Bodien

Kunnen we leren van onze fouten? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst definiëren wat een fout is. Onder een fout versta ik een situatie waarin een gewenste toestand niet wordt bereikt omdat één of meer mensen iets hebben gedaan dat niet heeft gewerkt. Dat fouten een rol spelen in leren wordt algemeen onderkend. Dat blijkt onder andere uit het bekende gezegde: een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. Als je hebt gemerkt dat je iets hebt gedaan dat niet heeft gewerkt, weet je dat je dat beter niet nog eens op dezelfde manier kunt doen. Fouten hebben blijkbaar iets te maken met leren. Maar hoewel fouten onderdaad vaak een rol spelen bij leren is hun rol toch slechts beperkt.

Lees verder »