Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 491

 • Checklist groeimindset
 • Geïntegreerde regulatie van negatieve emoties
 • Presentatie Autonomie-ondersteuning
 • Expressief schrijven kan je gezondheid verbeteren
 • Ed Deci legt de zelfdeterminatietheorie uit in 7 minuten
 • Hoe motiveer ik mijn 13 jarige zoon?

Checklist groeimindset

~ Coert Visser

Hoewel veel mensen bijzonder geïnspireerd zijn door het basisidee van de groeimindset, zien ze vaak niet gemakkelijk voor zich hoe ze nu bij anderen (hun eigen kinderen, hun leerlingen, hun cliënten, etc) een groeimindset kunnen opwekken. Wat zeg je nu precies als je met iemand praat die door de manier waarop hij of zij praat blijk geeft van een statische mindset? Hoe kun je als docent de mindsets van leerling beïnvloeden? Veel mensen komen niet verder dan: “Geef je procescomplimenten”. Maar er zijn veel meer dingen die je kunt doen. Hier is een checklistje met een aantal voorbeelden. Door het op te slaan en te printen en dan in te vullen kun je je eigen repertoire van groeimindsetinterventies vergroten.

Lees verder »


Geïntegreerde regulatie van negatieve emoties

~ Gwenda Schlundt Bodien

Er zijn verschillende manieren waarop mensen kunnen omgaan met negatieve emoties. Wat zijn de effecten van die verschillende manieren op het functioneren van mensen? Dat is in in twee experimentele onderzoeken van Roth et al bestudeerd. In dit artikel vat ik de onderzoeksresultaten ervan samen.

Lees verder »

Presentatie Autonomie-ondersteuning

~ Coert Visser


Expressief schrijven kan je gezondheid verbeteren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Schrijven kan een effectieve manier zijn om betekenis te geven aan gebeurtenissen in je leven en om (traumatische) ervaringen te verwerken. Schrijven kan zowel je fysieke gezondheid als je geestelijke gezondheid verbeteren. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van onder andere J. W. Pennebaker, J.M. Smyth en L.A. King. James W. Pennebaker is professor aan de Universiteit van Texas, heeft veel onderzoek gedaan naar schrijven, taal en emoties en is auteur van vele boeken en artikelen, waaronder het boek The Secret Life of Pronouns.

Lees verder »


Ed Deci legt de zelfdeterminatietheorie uit in 7 minuten

~ Coert Visser


Hoe motiveer ik mijn 13 jarige zoon?

~ Gwenda Schlundt Bodien

In drie trainingen en kennismakingsworkshops de afgelopen week begonnen deelnemers over hun dertien jarige zoon of dochter. Ze gebruikten zinnen zoals 'niet in beweging te krijgen', 'niet mee te praten' en 'komt niks uit' om het gedrag van hun tieners mee te beschrijven. En ze waren zelf gefrustreerd omdat ze niet voelden dat ze tot hun kind doordrongen.

Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 490

 • Wat doet dat met jou?
 • Mindsetinterventie voor kinderen verlaagt hun depressie
 • Wat de training progressiegericht leidinggeven oplevert
 • Wat zijn de nadelen van overdreven complimenten aan kinderen?
 • Leertentamen of presteertentamen
 • Progressiegesprekken (Schlundt Bodien, 2017)


Wat doet dat met jou?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Naast de vraag 'wat heb jij nodig?' stellen deelnemers tijdens de deliberate practice oefeningen in onze trainingen ook vaak de vraag 'wat doet dat met jou?'. Hier kun je overwegingen lezen bij de 'wat heb je nodig-vraag'. In dit stukje neem ik de 'wat doet dat met jou-vraag' onder de loep.

Lees verder »


Mindsetinterventie voor kinderen verlaagt hun depressie

~ Coert Visser

Een nieuw onderzoek van Schleider & Weisz (2017) wijst op een veelbelovende manier om tieners te helpen die last hebben van depressie en angst. De onderzoekers ontwierpen een zogenaamde single session intervention (SSI) gebaseerd op een groeimindset van persoonlijkheid. Met andere woorden, het idee dat persoonlijkheid veranderbaar is. De sessie duurde 30 minuten en werd door de kinderen (N=96) die last hadden van angst en/of depressie zelfstandig gedaan achter de computer. Vervolgens werden gedurende 9 maanden bij kinderen (en bij kinderen in een controlegroep) gekeken hoe hun angst en/of depressie zich ontwikkelden (zowel volgende kinderen zelf als volgens hun ouders). De resultaten waren verrassend.

Lees verder »


Wat de training progressiegericht leidinggeven oplevert

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week rondde ik een incompany training progressiegericht leidinggeven af, met een klein groepje van zes leidinggevenden in een organisatie die werken met mensen met een beperking. Na afloop vroeg ik ze om een progressiegericht evaluatieformuliertje in te vullen. Een van de vragen op dat formuliertje is de volgende:

Lees verder »


Wat zijn de nadelen van overdreven complimenten aan kinderen?

~ Coert Visser

Onderzoek van Brummelman et al. (2014) heeft laten zien dat ouders in Westerse landen hun kinderen nogal eens overdreven complimenten geven. Vaak wordt verondersteld dat deze overdreven complimenten bijdragen aan een positief zelfbeeld en daarmee aan goed functioneren. Deze gedachte is jarenlang gevoed door zulfhulp-opvoedboeken. Maar de vraag is of deze gedachte klopt. Brummelman et al (2017) voerden een longitudinale studie uit (N=2×120) waarin kinderen (7-11 jaar) en hun ouders geobserveerd werden. Zij onderzochten twee manieren waarop overdreven complimenten misschien schadelijk kunnen zijn.

Lees verder »


Leertentamen of presteertentamen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een student vertelde me dat hij het onderscheid tussen de leerzone en de presteerzone bewust maakt op momenten dat er een prestatieverwachting op hem afkomt. Hij vertelde dat dit hem veel focus en rust oplevert.

Lees verder »


Progressiegesprekken (Schlundt Bodien, 2017)


~ Coert Visser

Het nieuwe boek van mijn collega Gwenda Schlundt Bodien is verschenen. De aansprekende titel is: Progressiegesprekken. De intentie om betekenisvolle progressie te boeken. Het onderwerp van het boek is gespreksvoering. Een goede keuze want hoe belangrijk zijn gesprekken eigenlijk niet voor ons? Hoe bepalend zijn ze vaak niet voor hoe goed we ons voelen en voor hoe zinvol we bezig zijn? Hoe belangrijk is het dus niet dat we in staat zijn om goed te worden in het voeren van effectieve gesprekken? Dit soort effectieve gesprekken noemt Gwenda progressiegesprekken. Progressiegesprekken zijn gesprekken waarin je je verbonden voelt met andere mensen en waar energie en bruikbare ideeën ontstaan. Zowel tijdens als na afloop van het gesprek heb je het gevoel dat je vooruit aan het komen bent in iets dat belangrijk voor je is.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 489

 • Carol Dwecks theorie over de fundamenten van persoonlijkheidsontwikkeling
 • Leren en presteren
 • Progressiegericht aan de slag in het team
 • Wat heb je nodig?
 • Als jij mij niet probeert te redden
 • De psychologie van verandering


Carol Dwecks theorie over de fundamenten van persoonlijkheidsontwikkeling

~ Coert Visser

Carol Dweck, grondlegster van de mindsettheorie, heeft een ambitieus nieuw artikel geschreven in Psychological Review. In dit artikel, waar zij enkele jaren aan heeft gewerkt, presenteert zij een nieuwe theorie die inzicht geeft in hoe persoonlijkheid zich ontwikkelt en hoe aanleg en opvoeding daarin beide een rol spelen. Het interessante van deze theorie is dat deze verbanden legt tussen al bestaande en nieuwe theorieën binnen de psychologie en tevens diverse gebieden binnen de psychologie overkoepelt.

Lees verder »


Leren en presteren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Leren en PresterenOpens in a new window, hoe word je beter? Dat is de titel van het interessante nieuwe boek van Coert Visser. Het boek is mooi. Zowel qua inhoud als qua vormgeving. Levendige en aansprekende plaatjes waar je met plezier een tijdje naar kijkt, gecombineerd met een sterke inhoud. Er zijn weinig (Nederlandse) boeken die gedegen wetenschap op een dergelijke toegankelijke leesbare manier ter beschikking stellen.

Lees verder »Progressiegericht aan de slag in het team

~ Coert Visser

Binnen een team in een onderwijsorganisatie heerste al twee jaar een slechte sfeer. Zowel tussen de teamleden onderling als tussen het team en de teamleider werden veel verwijten uitgewisseld en was er weinig vertrouwen. De teamleider besloot een coach in te huren om dit probleem te analyseren.

Lees verder »


Wat heb je nodig?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Afgelopen week hadden we weer vijf dagen waarop we deliberate practice deden met de deelnemers in onze trainingen progressiegericht coachen, werken met groepen en leidinggeven. We oefenen coachingsgesprekken en stuurgesprekken en situaties in teams. De vraag 'wat heb jij nodig' is er eentje die veel professionals in hun arsenaal aan interventies hebben, en dat is een interessante vraag om eens onder de loep te nemen.

Lees verder »


Als jij mij niet probeert te redden

~ Coert Visser

In de Training progressiegericht coachen krijgen de cursisten op de derde dag de gelegenheid om te oefenen met wat wij noemen een live-cliënt. De live-cliënt is een cursist uit een eerdere training en kent de progressiegerichte aanpak dus goed. Hij of zij is geen acteur. De live-cliënt speelt geen rol maar brengt een echte coachingsvraag in. De cursisten kunnen stukjes van een coachingsgesprek oefenen met deze live-cliënt aan de hand van de NOAM 7 stappen aanpak. Dezse keer was de live-cliënt Anne van Nes. Ze ga interessante feedback.

Lees verder »


De psychologie van verandering

~ Gwenda Schlundt Bodien

Momenteel lees ik het boek The psychology of change, life contexts, experiences and identities van Reynolds en Branscombe. In dit boek wordt een overtuigend argument uiteengezet dat het bestaan van de zogenaamde plastische persoonlijkheid aantoont.

Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 488

 • Progressiegesprekken, de intentie om betekenisvolle progressie te boeken
 • Onvriendelijkheid als een donkere wolk voor je duidelijkheid
 • Wat levert het organisaties op om mensen goed te behandelen?
 • Progressiegerichte procesconsultancy
 • De therapie-cultuur ondermijnt zelf determinatie
 • Zoek het eerdere succes daar waar het probleem zich bevindt

Progressiegesprekken, de intentie om betekenisvolle progressie te boeken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Bestellen van het boek Progressiegesprekken, de intentie om betekenisvolle progressie te boeken, kan vanaf nu hier en hier en hier. Een goed gesprek geeft veel voldoening. Als je goed in gesprek bent met anderen, versterkt dat jullie perceptie van verbondenheid. Na afloop van een dergelijk gesprek hebben jullie meer energie en allerlei creatieve ideeën. Je voelt je dan competent, autonoom en verbonden en je bent optimistisch gestemd. Zowel tijdens het gesprek als na afloop, ervaar je dat je betekenisvolle progressie aan het boeken bent. Om dit soort gesprekken te kunnen voeren heb je zowel kennis als vaardigheden nodig. Kennis, zodat je weet wat werkt in gespreksvoering en vaardigheden om die kennis te vertalen naar wat je wel en niet zegt. Dit boek voorziet in beide. Met dit boek vergroot je namelijk zowel je kennis over wat werkt, als je praktische vaardigheden.

Lees verder »


Onvriendelijkheid als een donkere wolk voor je duidelijkheid

~ Coert Visser

Veel leidinggevenden snappen dat vriendelijkheid vaak beter werkt dan onvriendelijkheid in het werken met medewerkers. Daarom doen ze hun best om zich, als het even kan, vriendelijk op te stellen in de omgang met hen. In sommige situaties vinden ze het echter vaak lastig om die vriendelijkheid vast te houden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer medewerkers bij herhaling storend of schadelijk gedrag vertonen, zelfs na erop aangesproken te zijn. Of wanneer ze bij het herhaling bepaalde dingen nalaten die bij hun functie horen. Leidinggevenden kunnen in zulke situaties wat geïrriteerd raken en ongeduldig worden en de behoefte krijgen om eens een hartig woordje met de betreffende medewerker te gaan spreken en misschien zelfs eens wat dreigende taal te uiten of met de vuist op tafel te slaan.

Lees verder »Wat levert het organisaties op om mensen goed te behandelen?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Doen wat goed is en vermijden te doen wat slecht is. Moreel gedrag. Deugdzaam handelen. Er is een universeel begrip van wat moreel gedrag en deugden zijn. Compassie, integriteit, vergevingsgezindheid, vertrouwen en optimisme worden door het merendeel van de mensen gezien als goed. Organisaties waarin dit soort deugden aanwezig zijn en belangrijk worden gevonden blijken daarvan de vruchten te plukken. Natuurlijk zijn deze deugden in zichzelf al goed en is de vraag “wat levert het organisaties op?” wellicht overbodig. Diverse onderzoekers hebben deze vraag toch bestudeerd. En het lijkt erop dat er positieve effecten zijn op onder andere de financiële positie van organisaties die goed met mensen omgaan. Bij organisaties die vanwege economische omstandigheden gedwongen zijn om mensen te ontslaan werd onderzocht hoe goed er met de medewerkers werd omgegaan en hoe de financiële positie na 5 jaar was.

Lees verder »


Progressiegerichte procesconsultancy

~ Coert Visser

Zo’n 30 jaar geleden kwam binnen de wereld van de organisatie-advisering de term procesconsultancy op (zie onder andere Schein, 1988; 1999). Traditioneel hadden organisatie-adviseurs een sterke inhoudelijke gerichtheid. Ze analyseerden de organisatie waarvoor ze werkten en de markt waarbinnen die organisatie opereerde. Naar aanleiding van die analyses deden ze allerlei inhoudelijke aanbevelingen aan hun klanten en waren ze vaak zelf betrokken bij de invoering van die aanbeveling. Procesconsultancy werkte anders. De adviseur begeleidde processen bij de klant die dienden te leiden tot verbetering. Een belangrijke aanname bij procesconsultancy was dat klanten zelf de meeste en beste kennis hadden over de inhoud van hun werk en dat adviseurs het meest effectief konden zijn door de communicatie en samenwerking van hun klanten te faciliteren.

Lees verder »


De therapie-cultuur ondermijnt zelf determinatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

In dit en dit stukje schreef ik al iets over Furedi’s provocerende boek over de therapie-cultuur. Furedi heeft het over emotioneel determinisme en causatie. Wat is het eigenlijk probleem met deze cultuur van emotioneel determinisme en causatie? Furedi stelt het volgende: Omdat we kwetsbaar en ziekelijk zijn hebben we hulp nodig om ons ware zelf te ontdekken. De therapeut, de professional met zijn therapeutische model en verklaringen. Zo ontstaat de paradoxale situatie dat onze ware gevoelens en emoties worden opgehemeld als ongelofelijk belangrijk, terwijl we tegelijkertijd die ware gevoelens en emoties alleen kunnen ontdekken via de methoden en handboeken van de experts.

Lees verder »


Zoek het eerdere succes daar waar het probleem zich bevindt

~ Coert Visser

Het NOAM-7-stappenmodel is een progressiegerichte structuur die veel gebruikt wordt in coaching. Via deze vragenstructuur is het mogelijk om cliënten te helpen om ideeën op te doen om stappen vooruit te zetten in de gewenste richting. Eén van de grote krachten van de aanpak is dat er gebruik wordt gemaakt van vragen naar eerdere successen. Een voorbeeld van zo’n vraag is: “Is het je al eens gelukt om …?” Een eerder succes is een situatie waarin het al eens gelukt is om iets beter te laten verlopen of op te lossen. Wanneer cliënten zich een eerder succes weten te herinneren, doen ze vaak ideeën op over hoe ze verder kunnen met hun huidige situatie en worden ze optimistischer over hun situatie.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 487

 • Ben je wel authentiek als je progressiegerichte gesprekken voert?
 • Progressiegesprekken
 • Waarom training aan leraren in autonomie-ondersteuning werkt
 • Kritisch nadenken over positieve psychologie
 • Kill your darlings
 • Fouten zijn aanwijzers van wat er beter moet

Ben je wel authentiek als je progressiegerichte gesprekken voert?

~ Coert Visser

Als mensen progressiegerichte gesprekstechnieken leren, stellen ze nogal eens de kritisch onderzoekende vraag: ben ik wel authentiek als ik mijn gesprekken op deze manier voer? Deze vraag kan bijvoorbeeld opkomen als ze leren om in plaats van negatief-kritisch te communiceren doelgericht en sensitief te communiceren. De authenticiteitsvraag vind ik zeker een begrijpelijke en terechte en het is er één waar ik ook zelf vaak over heb nagedacht (en nog steeds regelmatig over nadenk). En hij is niet alleen aan de orde bij progressiegerichte gespreksvoering maar bij iedere vorm van gespreksvoering waarbij je bewust nadenkt over hoe je gesprekken structureert, welke gesprekstechnieken je inzet en hoe je reageert op lastige uitingen van je gesprekspartner.

Lees verder »


Progressiegesprekken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Progressiegesprekken. De intentie om betekenisvolle progressie te boeken. Dat is de titel van mijn nieuwe boek, dat binnenkort uitkomt. Een goed gesprek geeft veel voldoening. Als je goed in gesprek bent met anderen, versterkt dat jullie perceptie van verbondenheid. Na afloop van een dergelijk gesprek hebben jullie meer energie en allerlei creatieve ideeën. Je voelt je dan competent, autonoom en verbonden en je bent optimistisch gestemd. Zowel tijdens het gesprek als na afloop, ervaar je dat je betekenisvolle progressie aan het boeken bent. Om dit soort gesprekken te kunnen voeren heb je zowel kennis als vaardigheden nodig. Kennis, zodat je weet wat werkt in gespreksvoering en vaardigheden om die kennis te vertalen naar wat je wel en niet zegt. Dit boek voorziet in beide. Met dit boek vergroot je namelijk zowel je kennis over wat werkt, als je praktische vaardigheden.

Lees verder »


Waarom training aan leraren in autonomie-ondersteuning werkt

~ Coert Visser

Goed opgezette trainingen aan leraren in het bieden van autonomie-ondersteuning aan leerlingen werken over het algemeen goed. Onderzoek naar zowel beoordelingen door observatoren als percepties van leerlingen laat zien dat deze getrainde leraren meer in staat zijn een autonomie-ondersteunende stijl van lesgeven te benutten. Dit is positief want het leidt ertoe dat leerlingen meer autonoom gemotiveerd raken, meer betrokken zijn bij de les, beter leren en presteren en zich beter voelen in de klas (zie o.a. Cheon et al., 2012, 2016). Een nieuw longitudinaal onderzoek van Cheon et al., 2017 geeft inzicht in waarom trainingen in autonomie-ondersteuning vaak goed werken.

Lees verder »


Kritisch nadenken over positieve psychologie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Na lang aarzelen heb ik een tijdje geleden toch besloten om The Routledge International Handbook of Critical Positive PsychologyOpens in a new window aan te schaffen. Ik aarzelde om twee redenen. Geen gewoon handboek Ten eerste vroeg ik me af of ik positieve psychologie interessant genoeg vind om verder tijd aan te besteden. Ten tweede vond ik de prijs vreemd hoog voor een handboek. Mijn nieuwsgierigheid won het uiteindelijk toch en het is een goede keuze, want ik vind het zeker interessant leesvoer. Het handboek is geen 'gewoon' handboek. Dit handboek is namelijk geen weergave van de state of the art in PP, iets dat bijvoorbeeld het Oxford Handbook of Positive PsychologyOpens in a new window wel is. Critical Positive Psychology bestaat niet eens en zou je een oxymoron kunnen noemen. In plaats daarvan is dit handboek geschreven door zowel wetenschappers in andere domeinen van de psychologie, wetenschappers binnen PP en ook niet-wetenschappers. De vraag aan alle auteurs was om hun visie te geven op PP en zich daarbij niet geremd te voelen door een standaard schrijfformat. Daardoor lezen de hoofdstukken als individuele essays.

Lees verder »


Fouten zijn aanwijzers van wat er beter moet

~ Coert Visser

Mijn nieuwe boekOpens in a new window is er bijna! Heel binnenkort ga ik een proefboek laten maken via Printing on Demand bij Centraal Boekhuis en als dat er goed uit ziet is hij te koop. Begin september schreef ik dit stukjeOpens in a new window om te reflecteren op het proces van het schrijven van het boek. Sinds die tijd zijn er weer nieuwe reflecties ontstaan.

Lees verder »


Kill your darlings

~ Gwenda Schlundt Bodien

Kunnen we leren van onze fouten? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst definiëren wat een fout is. Onder een fout versta ik een situatie waarin een gewenste toestand niet wordt bereikt omdat één of meer mensen iets hebben gedaan dat niet heeft gewerkt. Dat fouten een rol spelen in leren wordt algemeen onderkend. Dat blijkt onder andere uit het bekende gezegde: een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. Als je hebt gemerkt dat je iets hebt gedaan dat niet heeft gewerkt, weet je dat je dat beter niet nog eens op dezelfde manier kunt doen. Fouten hebben blijkbaar iets te maken met leren. Maar hoewel fouten onderdaad vaak een rol spelen bij leren is hun rol toch slechts beperkt.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 486

 • Ik hoef geen zin te hebben, ik hoef het alleen maar te doen
 • Het meest interessante en nuttige in onze trainingen progressiegericht werken
 • Read the fucking manual!
 • Wat is jouw fantastische worsteling?
 • Vertrouwen op je intuïtie: gevaarlijk of gewenst?
 • Motivatie door progressie: progressiebehoeftes definiëren en progressie zichtbaar maken

Ik hoef geen zin te hebben, ik hoef het alleen maar te doen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Het leven kan soms behoorlijk tegen zitten en moeilijk zijn. Dat kan allerlei vormen aannemen en kan onze levenslust flink op de proef stellen. De dingen die het beste voor ons zijn om te doen, zijn in die situaties ook het moeilijkst om op te brengen.

Lees verder »


Het meest interessante en nuttige in onze trainingen progressiegericht werken

~ Coert Visser

Afgelopen week hebben wij een evaluatie uitgevoerd bij ex-deelnemers aan trainingen progressiegericht werken van NOAM. Wij waren nieuwsgierig naar verschillende dingen. Ten eerste wilden wij graag weten welke onderwerpen die wij in de training hebben behandeld door cursisten tijdens de training het meest interessant en/of bruikbaar waren gevonden. Ten tweede wilden we graag weten welke onderwerpen nu, na afloop van de training, door cursisten het meest gebruikt worden in hun werk. Ten derde wilden we graag weten welke werkvormen die wij gebruikt hebben tijdens trainingen door cursisten als het meest nuttig werden beleefd. 119 mensen vulden de enquête in. Hier zijn de resultaten die wij vonden.

Lees verder »


Read the fucking manual!

~ Gwenda Schlundt Bodien

In een van onze trainingen progressiegericht coachen de afgelopen weken, hoorde ik dat een studentbegeleider op een universiteit deliberate practice gebruikt in de thesisbegeleiding van zijn studenten. Dat werkt heel goed en motiverend. Van een student hoorde ik juist een negatieve ervaring met de scriptiebegeleiding die hij kreeg op de universiteit, die hiermee in contrast staat.

Lees verder »


Wat is jouw fantastische worsteling?

~ Coert Visser

Een interessante gedachte die Carol Dweck tijdens een lezing eens deelde, was dat een belangrijk onderdeel van het cultiveren van een groeimindset bij kinderen neerkomt op het uitstralen van een nieuw waardensysteem. In plaats van het waarderen van snelle en gemakkelijke dingen pleit Dweck ervoor om moeilijke dingen te waarderen. Ooit zei ze hierover dat ergens je best voor doen en volhouden bij tegenslag betekent dat je ergens om geeft.

Lees verder »


Vertrouwen op je intuïtie: gevaarlijk of gewenst?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Vertrouw op je intuitie want je gevoel klopt! Koers niet op je intuïtie, want de kans is groot dat je het mis hebt! Twee stellingen die haaks op elkaar staan. William M. Grove, David H. Zald, Boyd S. Lebow, Beth E. Snitz, and Chad Nelson deden een meta analyse wOpens in a new windowaarbij ze onderzochten wat beter werkt klinische of mechanische voorspellingen.

Lees verder »


Motivatie door progressie: progressiebehoeftes definiëren en progressie zichtbaar maken

~ Coert Visser

Progressie bereiken in iets wat belangrijk voor je is, is één van de meest motiverende dingen voor mensen. Om dit motiverende effect te kunnen beleven, moet ten minste aan twee voorwaarden zijn voldaan. De eerste is dat je je je progressie monitort. Omdat mensen normaal gesproken behept zijn met de negativiteitsbias komt het vaak voor dat ze de progressie die ze wel degelijk boeken niet goed waarnemen. Om gemotiveerd te raken door je bereikte progressie

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 485

 • Mini-enquête progressiegericht werken
 • Sociale invloed benutten als tegenwicht tegen equality bias
 • Dubbelwerkende gespreksinterventies: voorspellend en bestellend
 • Openlijke toediening van een placebo werkt goed
 • Steven Pinker over Enlightenment Now: heeft de Verlichting progressie gebracht?
 • In tien minuten een groeimindset opwekken

Mini-enquête progressiegericht werken

Heb je in de afgelopen (circa) vijf jaar een training progressiegericht werken bij ons (NOAM) gevolgd? Zou je ons dan een plezier willen doen door een mini-enquête in te vullen? Jouw feedback helpt ons om beter te blijven worden. De enquête bevat slechts 3 vragen en het invullen kost je 1 tot 2 minuten.
De enquête staat hier: https://nl.surveymonkey.com/r/3GQRNY6


Sociale invloed benutten als tegenwicht tegen equality bias

~ Gwenda Schlundt Bodien

De equality bias is de menselijke neiging om aan ieders mening een gelijk gewicht toe te kennen ongeacht de expertiseverschillen tussen mensen. Deze bias kan de kwaliteit van de inhoud van een gesprek negatief beïnvloeden. Als twee mensen met elkaar in gesprek zijn over een onderwerp ten aanzien waarvan de ene meer kennis en competentie heeft dan de ander, maar dit wordt niet onderkend, dan bestaat de neiging om aan elkaars mening evenveel waarde te hechten en de verschillen in expertise en competentie te negeren.

Lees verder »


Dubbelwerkende gespreksinterventies: voorspellend en bestellend

~ Coert Visser

Het is logisch om te denken dat de dingen die we zeggen in een gesprek één functie hebben en niet meer dan één functie. We geven bijvoorbeeld een argument om de juistheid van onze mening te onderbouwen. Of we stellen een vraag om ergens duidelijkheid over te verkrijgen. Maar er zijn ook gespreksinterventies die net iets geraffineerder in elkaar zitten. Deze hebben niet slechts één functie maar twee functies tegelijkertijd. Deze interventies zijn subtiel en kunnen zeer krachtig zijn. Ik zal een paar voorbeelden geven van zulke interventies.

Lees verder »

Openlijke toediening van een placebo werkt goed

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een experiment dat werd uitgevoerd door de onderzoekers Locher et al, werpt een interessant licht op de rol die de rationale kan spelen bij toediening van een placebo.

Lees verder »

Steven Pinker over Enlightenment Now: heeft de Verlichting progressie gebracht?

~ Coert Visser

Over enkele maanden verschijnt het nieuwe boek van Steven Pinker, Enlightenment now. Sinds de aankondiging van dat boek, enkele maanden geleden, ben ik er al nieuwsgierig naar. Ik was benieuwd hoe hij de kern van die Verlichtingswaarden zou beschrijven en ook hoe hij zijn pleidooi voor deze waarden zou onderbouwen. Pinker heeft nu een tipje van de sluier opgelicht in een presentatie waarin hij de ideeën in zijn boek beschrijft. Ik zal zijn pleidooi hier beknopt samenvatten (in mijn eigen woorden) en er enkele opmerkingen bij maken.

Lees verder »

In tien minuten een groeimindset opwekken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wil je eens ervaren wat een focus op progressie kan opleveren? Praat de komende week dan eens 3 keer met iemand over de progressie die je hebt bereikt ten aanzien van iets dat belangrijk voor je is. Mensen richten gedurende de dag hun bewuste aandacht op één ding tegelijk. Het meest efficiënt is het om die bewuste aandacht te richten op wat er op hun to-do-lijstje staat of op welk probleem er opgelost moet worden.

Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 484

 • Control-alt-delete
 • Het spotlighteffect: wat het is en hoe je er minder last van kunt hebben
 • Een paar gedragingen van teamcoaches die goed werken
 • De drie elementen van behoeftenondersteunend lesgeven
 • Groeimindset in organisaties
 • Hoe winnen we de strijd tegen misinformatie?


Control-alt-delete

~ Gwenda Schlundt Bodien

Vandaag las ik dat Bill Gates de control-alt-delete toetsencombinatie graag had willen terugdraaien. Of die toetsencombinatie voor onze computers beter niet in gebruik zou zijn genomen weet ik niet. Dat is niet mijn expertise. Maar een control-alt-delete knop voor onze onbruikbare gedachten en vooral voor gesprekken die de verkeerde kant op gaan ...

Lees verder »


Het spotlighteffect: wat het is en hoe je er minder last van kunt hebben

~ Coert Visser

Het spotlighteffect is het verschijnsel dat we overschatten hoe sterk andere mensen ons opmerken en beoordelen. Terwijl we denken dat mensen snel opmerken hoe we ons gedragen en hoe we eruit zien, is dat niet het geval. We voelen ons dus over het algemeen veel meer bekeken en beoordeeld dan feitelijk het geval is. Het spotlight effect treedt vooral op, en heeft vooral vervelende gevolgen, wanneer we iets afwijkends doen of er anders dan normaal uitzien. Als ons haar gek zit, zijn we te sterk geneigd om te denken dat iedereen dat ziet en er iets van vindt. Als we een flater slaan, zijn we te sterk geneigd om te denken dat andere mensen die flater heel belangrijk vinden en er erg mee bezig zijn. De werkelijkheid...

Lees verder »


Een paar gedragingen van teamcoaches die goed werken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week verzorgde ik een sessie over progressiegerichte teamcoaching voor een groep teamcoaches. We starten de sessie met een oefening waarin we focusten op succeservaringen. Wat werkte er goed in die ervaringen? Wat deden de teamcoaches dan? Deze gedragingen kwamen naar voren:

Lees verder »


De drie elementen van behoeftenondersteunend lesgeven

~ Coert Visser

Binnen de zelfdeterminatietheorie is veel onderzoek gedaan naar motivatie in onderwijs. Veel onderzoek heeft laten zien dat behoeftenondersteunend lesgeven zowel de motivatie als het presteren van leerlingen/studenten ten goede komt (zie bijvoorbeeld dit). Met behoeftenondersteunend wordt in dit verband bedoeld: 1) autonomie-ondersteunend, 2) structuur biedend (wat de behoefte aan competentie ondersteunt) en 3) betrokken (wat de behoefte aan verbondenheid ondersteunt). Tot nu toe is er nog weinig consensus over de wisselwerking tussen deze drie elementen van behoeftenondersteunend onderwijs. Leveren zij alle een unieke bijdrage of niet? Eerder onderzoek, via factoranalyses, wees erop dat de drie variabelen inderdaad onafhankelijk van elkaar zijn. Een nieuw onderzoek van Leenknecht et al. (2017) onderzocht deze vraag op een andere manier.

Lees verder »


Groeimindset in organisaties

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wood et al. (in Handbook of competence and motivation) onderzochten welke effecten de mindsets van managers en teams van managers hebben op hun presteren en welbevinden. Managers kregen zowel individuele complexe managementpuzzels voorgelegd als in een groep. Daarbij kregen ze de opdracht om managementbeslissingen te nemen zodat de juiste teamleden de juiste taken kregen en het team de productietargets haalde. De omstandigheden werden daarbij telkens wat moeilijker gemaakt.

Lees verder »


Hoe winnen we de strijd tegen misinformatie?

~ Coert Visser

We worden dagelijks geconfronteerd met een enorm aanbod aan informatie. Helaas valt het vaak niet mee om die informatie allemaal goed te beoordelen? Welke informatie is goede informatie en welke informatie is misinformatie? In hoeverre bevat de informatie die je krijgt voorgeschoteld waarheden of onwaarheden/schijnwaarheden? Eén reden waarom het niet gemakkelijk is om informatie te beoordelen, is ...

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 483

 • De angst van de leidinggevende
 • De zin van verwarring
 • Progressiegerichte procesconsultancy
 • Progressiesessie met een team van managers
 • Wekken persoonscomplimenten spieken op?
 • Een aantal dimensies van progressiegericht opvoeden


De angst van de leidinggevende


~ Coert Visser

Tijdens trainingen met leidinggevenden merk ik regelmatig dat leidinggevenden soms met een lichte angst kijken naar lastige gesprekken die ze moeten voeren met bepaalde medewerkers. In hun eigen organisatie voelt het voor hen als te onveilig om dit te laten merken maar bij ons in de training lukt dit wel. Eigenlijk is dit normaal. Het is normaal dat cursisten zich tijdens onze training veilig genoeg voelen om te durven zeggen dat ze een gesprek lastig vinden en een zekere angst hebben om het gesprek te gaan voeren. Onze training vormt namelijk ...

Lees verder »


De zin van verwarring

~ Gwenda Schlundt Bodien

Momenteel zit ik in een verwarrende fase van het schrijven van mijn nieuwe boek. Tussen ‘het is bijna klaar’ en ‘wordt het ooit wat?’ De ene dag sluit ik mijn computer af met een blij gevoel dat het hoofdstuk dat ik net vervolmaakte nu echt wel behoorlijk goed en interessant is geworden. De volgende dag zie ik in datzelfde hoofdstuk weer alle dingen die er nog aan toegevoegd zouden kunnen worden en zie ik zelfs nog kromme zinnen. Het is verwarrend. Ik stelde mezelf de volgende vragen om die verwarring te onderzoeken.

Lees verder »


Progressiegerichte procesconsultancy

~ Coert Visser

Zo’n 30 jaar geleden kwam binnen de wereld van de organisatie-advisering de term procesconsultancy op (zie onder andere Schein, 1988; 1999). Traditioneel hadden organisatie-adviseurs een sterke inhoudelijke gerichtheid. Ze analyseerden de organisatie waarvoor ze werkten en de markt waarbinnen die organisatie opereerde. Naar aanleiding van die analyses deden ze allerlei inhoudelijke aanbevelingen aan hun klanten en waren ze vaak zelf betrokken bij de invoering van die aanbeveling. Procesconsultancy werkte anders. De adviseur begeleidde processen bij de klant die dienden te leiden tot verbetering. Een belangrijke aanname bij procesconsultancy was dat ...

Lees verder »


Progressiesessie met een team van managers

~ Gwenda Schlundt Bodien

Heidagen kunnen energie geven, maar vaak genoeg kosten ze alleen maar energie. Oeverloze discussies en onduidelijke opbrengsten, irritaties en babbelen over dingen die er eigenlijk niet toe doen. Een progressiesessie kan een interessante manier zijn om positieve doelgerichtheid aan te brengen. Een voorbeeld is de progressiesessie van een groep bestaande uit 30 managers. De structuur van die progressiesessie van een dag zag er als volgt uit.

Lees verder »


Wekken persoonscomplimenten spieken op?

~ Coert Visser

Eerder onderzoek heeft al eens laten zien dat het hebben van een statische mindset het verleidelijk kan maken om te sjoemelen, bijvoorbeeld in de vorm van spieken of oneerlijk zijn over de eigen geleverde prestatie (Blackwell, Trzesniewski & Dweck, 2007). Ook is bekend dat persoonsgerichte feedback (zoals “jij bent vast heel intelligent”) een statische mindset oproept (zie bijvoorbeeld Mueller & Dweck, 1998). De vraag ligt dan ook voor de hand: wekt persoonsgerichte feedback de neiging op op vals te spelen? Deze vraag is recent onderzocht in twee studies. De ene studie ...

Lees verder »


Een aantal dimensies van progressiegericht opvoeden

~ Gwenda Schlundt Bodien

In onze trainingen leidinggeven en coachen gaan deelnemers vaak ook nadenken over de manier waarop zij hun kinderen opvoeden. Een logisch gevolg, want de progressiegerichte manier van denken en handelen is net zo relevant voor werksituaties als voor privésituaties, en de relatie met onze naasten is waarschijnlijk voor de meesten nog belangrijker dan die met onze collega’s. In dit artikel adresseer ik daarom een aantal dimensies van progressiegericht opvoeden.

Lees verder »