Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 451

 • De kracht van het beheersen van de techniek
 • De vitale rol van frustratie bij deliberate practice
 • Opnieuw geen bewijs gevonden voor de power poses
 • Kunnen zelfovertuigingstechnieken averechts werken?
 • Zonder onderhoud ga je achteruit
 • When is leadership legitimate? 

De kracht van het beheersen van de techniek

~ Gwenda Schlundt Bodien

‘Waarom oefen jij zoveel?’, vroeg iemand mij laatst op een bijna verwijtende toon:’Je bent toch een hele intelligente vrouw en toch leg je de lat zo hoog en richt je je op steeds maar beter worden. Dat is toch helemaal niet leuk en heel demotiverend! Het moet toch wel leuk blijven!’

Lees verder »


De vitale rol van frustratie bij deliberate practice

~ Coert Visser

Naar aanleiding van mijn artikel Hoe we door prestatieplafonds heen kunnen blijven breken kwamen veel positieve reacties binnen en ook enkele kritisch onderzoekende reacties. De meeste reacties gingen over de stelling dat het verleggen van je grenzen gepaard gaat met ongemak en frustratie. Eén persoon vroeg bijvoorbeeld of bij leren nu echt die frustratie (/dat ongemak) nodig is. Een andere persoon vroeg of deze steeds optredende frustratie niet haaks staat op het progressieprincipe dat zegt dat het ervaren van betekenisvolle progressie sterk motiverend werkt (“frustratie ervaren is toch niet echt motiverend?”).

Lees verder »


Opnieuw geen bewijs gevonden voor de power poses

~ Gwenda Schlundt Bodien

Het effect van power poses op hormonen en besluitvorming, zoals Amy Cudy in haar Ted-presentatie en boek claimt, is al van meerdere kanten bekritiseerd, omdat deze effecten niet gevonden worden en er dus vooralsnog geen bewijs is dat power poses werken.Voor een gedegen goed leesbaar artikel hierover zie hier. Cudy et al claimen dat een power pose leidt tot een toename van testosteron, een afname van cortisol en grotere bereidheid tot het nemen van risico’s en dat je dus onverschrokken je grootste uitdagingen kunt aangaan en kunt winnen.

Lees verder »


Kunnen zelfovertuigingstechnieken averechts werken?

~ Coert Visser

De vraag “Wanneer ben je ooit tegen de verwachting beter geworden in iets?” kan goed helpen om een groeimindset op te wekken. Iemand vroeg of deze vraag misschien niet averechts zou kunnen werken als degene aan wie je hem stelt er geen antwoord op kan vinden. Hieronder leg ik uit dat volgens mij iedereen er een goed antwoord op kan vinden mits aan drie voorwaarden is voldaan.

Lees verder »


Zonder onderhoud ga je achteruit

~ Gwenda Schlundt Bodien

‘Ik dacht toch dat ik dit al kon’, verzuchtte een deelnemer in mijn training progressiegerichte teamcoaching deze week, toen ze aan het oefenen was met progressiegerichte conflictinterventies. Ze had een jaar geleden geoefend met diezelfde interventies en toen had ze het goed in de vingers. Dus het viel tegen dat ze nu, tijdens deliberate practice, het idee kreeg dat ze weer helemaal opnieuw moest beginnen.

Lees verder »


When is leadership legitimate?

~ Coert Visser

Below I'll try to answer two questions which I have thought about for some time. First, I'll say some things about the value of democracy. Are democracies better than non-democracies? I'll show why I think the answer is yes. Second, I'll share my thoughts on when leadership of countries should be considered legitimate. I think that two basic requirements need to be met for that. After having explained this, I'll share my thoughts on the legitimacy of the leadership of the next president of the USA.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 450

 • Hoe we door prestatieplafonds heen kunnen blijven breken
 • We zijn niet hardwired om racistisch te zijn
 • Hoe kun je leerlingen motiveren voor deliberate practice?
 • Positieve feedback loop tussen geven en geluk
 • We should not fight science, democracy, and capitalism but the factors undermining them
 

Hoe we door prestatieplafonds heen kunnen blijven breken

~ Coert Visser

Deliberate practice is een manier van oefenen die heel uitdagend is maar tegelijk heel effectief. Vele onderzoeken hebben laten zien dat het langdurig toepassen van deliberate practice een belangrijke rol speelt in het bereiken van excellentie in allerlei disciplines. Deliberate practice heeft vier basiscomponenten: (1) doelgerichtheid: het individu heeft een duidelijk doel om specifieke onderdelen van zijn functioneren te verbeteren, (2) uitdagendheid: tijdens het oefenen probeert het individu steeds iets uit dat net boven het huidige vaardigheidsniveau ligt, (3) feedback: tijdens het oefenen ontvangt het individu onmiddellijke expert-feedback en (4) herhaling: het individu herhaalt de taak steeds tot de fout in het functioneren gecorrigeerd is.

Lees verder »


We zijn niet hardwired om racistisch te zijn

~ Gwenda Schlundt Bodien

Veranderingen in zelfperceptie zijn niet alleen cognitief, maar ze reconfigureren ook ons hele motivationele systeem en beslissingsvormende systeem. Sociale identiteit verandert namelijk onze perceptie en sociale evaluatie van leden van onze sociale groep. Deze processen zijn niet zozeer bewust, ze gaan snel en automatisch. Bavel en Cunnigham deden een aantal experimenten waaruit dit bleek.

Lees verder »


Hoe kun je leerlingen motiveren voor deliberate practice?

~ Coert Visser

Toppers in allerlei disciplines kennen de kracht van deliberate practice. Zij oefenen doelgericht met uitdagende taken, krijgen feedback en blijven herhalen tot fouten uit hun presteren verdwijnen. Door dit jarenlang te blijven doen blijven zij progressie boeken en door prestatieplafonds heen breken. Maar deliberate practice werkt niet alleen als je de top in een discipline wilt bereiken. De aanpak werkt op welk niveau je nu ook staat. Maar veel mensen benutten de kracht van deliberate practice nauwelijks of niet. In een nieuw onderzoek van Eskreis-Winkler et al. (2016) is gekeken hoe leerlingen ertoe gebracht konden worden om deliberate practice toe te passen en wat het effect hiervan op hun presteren was.

Lees verder »


Positieve feedback loop tussen geven en geluk

~ Gwenda Schlundt Bodien

Er is een positieve feedback loop tussen geven en geluk. Als je je prosociaal gedraagt zorgt dat er namelijk voor dat je positieve emoties ervaart en als je positieve emoties ervaart versterkt dat je geneigdheid prosociaal gedrag te vertonen. Hoewel de meeste mensen zich niet zo bewust zijn dat als ze iemand een cadeautje geven of iets voor iemand doen, dit henzelf gelukkiger maakt, blijkt uit onderzoek dat je gelukkiger wordt van geven. Bovendien leidt het positieve gevoel dat je krijgt van geven ertoe dat je geneigd bent om opnieuw te geven.

Lees verder »


We should not fight science, democracy, and capitalism but the factors undermining them

~ Coert Visser

Science, democracy, and capitalism, some treasured institutions of the world's most advanced societies, in terms of health, wealth, freedom, and equality, are being criticized more and more. I acknowledge that there are some severe problems surrounding these institutions but I think we should not see these institutions as the problem.

Lees verder »