Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 434

 • Is behoefte aan noviteit de vierde basisbehoefte?
 • The practice of practice
 • Wat is de relatie tussen leerdoelen en intrinsieke motivatie?
 • Creativiteit en deliberate practice
 • Portugal decriminaliseerde drugsgebruik en waar leidde het toe?
 • De RELAX-paradox

Is behoefte aan noviteit de vierde basisbehoefte?
~ Coert Visser

Wellicht moeten we nieuwe dingen blijven ervaren om goed te kunnen blijven functioneren en ons goed te blijven voelen. De zelfdeterminatietheorie heeft drie psychologische basisbehoeften geïdentificeerd (de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid) die vervuld moeten worden voor optimaal functioneren. In artikel van González-Cutre et al. (2016) wordt voorlopig bewijs gepresenteerd voor de mogelijkheid dat behoefte aan noviteit (/nieuwigheid) ook een psychologische basisbehoefte is die bijdraagt aan optimaal functioneren.

Lees verder »


The practice of practice
~ Gwenda Schlundt Bodien

Het boek The practice of practice van Jonathan Harnum is een interessant boek voor iedereen die goed wil leren oefenen. Hoewel Harnum inzoomt op muzikale vaardigheden, is zijn beschrijving van effectief oefenen net zo relevant voor andere vaardigheden. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de theorie van deliberate practice op een praktische manier behandeld. Deel 2 bevat praktische tips van experts. Harnum benadrukt het belang van langzaam oefenen, zo langzaam dat je het in 1 keer goed doet.

Lees verder »


Wat is de relatie tussen leerdoelen en intrinsieke motivatie?
~ Coert Visser

Bieg et al (2016) deden een onderzoek om de relatie tussen leerdoelen (mastery goals) en intrinsieke motivatie te verhelderen. Laten we eerst kijken wat beide begrippen betekenen.

Lees verder »


Creativiteit en deliberate practice
~ Gwenda Schlundt Bodien

Bij deliberate practice vergelijk je jouw prestaties steeds met een norm, met de prestaties van een expert. Of het nu gaat om een muziekstuk leren spelen of zingen of om een nieuwe gesprekstechniek leren toepassen of om schaken of tennissen of welke vaardigheid dan ook maar. Je vergelijkt nauwgezet wat jij doet met wat de expert doet en stelt je fouten bij zodra je ze maakt.

Lees verder »


Portugal decriminaliseerde drugsgebruik en waar leidde het toe?
~ Coert Visser

Drugsgebruik kan een ontwrichtend effect hebben in het leven van individuen en kan ook maatschappelijk veel problemen opleveren. In 1971 kondigde de Amerikaanse president Nixon een ‘War on Drugs‘ af die in dat land tot nu toe doorgaat. Deze war on drugs kwam erop neer dat drugsproductie, -handel en -gebruik gezien werden als crimineel gedrag dat agressief moest worden bestreden. De nadruk in het war on drugsbeleid lag op repressie en niet op behandeling van verslaving. Is de war on drugs succesvol geweest?

Lees verder »


De RELAX-paradox
~ Gwenda Schlundt Bodien

Laatst vertelde een jonge vrouw, ik noem haar Lucia, me over haar voorbereidingen voor een koorauditie. Haar ervaring klinkt mij in de oren als iets dat ik noem “de relax-paradox”. Die paradox ziet er zo uit: Lucia heeft geen zangervaring, maar heeft wel veel enthousiasme om zich bij een koor aan te gaan sluiten. Zingen vond ze altijd al leuk, hoewel ze nooit verder is gekomen dan wat eenvoudige liedjes bedenken om familiefeestjes mee op te vrolijken. Om zich te kunnen aansluiten bij het koor van haar keuze, moet ze auditie doen.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 433

 • Deliberate practice in een koor
 • Het NOAM 4-Progressiegerichte Rollen model (4PR-model)
 • Het concept Grit
 • Zelfgestuurde persoonlijkheidsontwikkeling
 • Duckworths theorie
 • Reactie op twee tweets van Steven Pinker (over rassen en sekseverschillen)

Deliberate practice in een koor
~ Gwenda Schlundt Bodien

Laatst mocht ik aanwezig zijn bij een repetitie van een koor, dat aan het oefenen was op een manier die ik herkende als deliberate practice. Het koor was een paar jaar geleden met die manier van repeteren begonnen en er was indrukwekkende progressie bereikt (volgens de officiële voor dit soort koren geldende criteria). Het was fascinerend om te zien en horen welke verbeteringen dit koor steeds opnieuw in slechts korte tijd wist te bereiken. Dit is wat ik merkte dat werkt om die snelle progressie te boeken:

Lees verder »


Het NOAM 4-Progressiegerichte Rollen model (4PR-model)
~ Coert Visser

Het NOAM 4-Progressiegerichte-Rollen-model (4PR-model) dat wij in 2008 introduceerden*, beschrijft de volgende vier verschillende soorten rollen: helpen, sturen, trainen (/adviseren) en instrueren. Het model is gebaseerd op een assenstelsel dat vier veelvoorkomende rollen beschrijft die in verschillende soorten situaties bruikbaar zijn in het contact met cliënten.

Lees verder »


Het concept Grit
~ Gwenda Schlundt Bodien

Duckworth’s boek Grit belicht de groeimindset en deliberate practice vanuit het oogpunt van ‘vastberadenheid’. In deze post kun je lezen wat Duckworth’s theorie over talent en inspanning is. Deze post gaat verder over Grit. Wat is Grit? Grit bestaat uit twee componenten. De eerste component is passie. Passie is gedefinieerd als je consistente interesses. Het gaat niet om de intensiteit van je interesse, maar om hoe consistent je dezelfde interesses hebt gedurende vele jaren. Een soort hoofddoel, een roeping. De tweede component is volharding. Dat is gedefinieerd als afmaken wat je begint en doorgaan na tegenslag. Grit is vertaald: vastberadenheid.

Lees verder »


Zelfgestuurde persoonlijkheidsontwikkeling
~ Coert Visser

Persoonlijkheidstrekken worden gezien als gedragsneigingen die relatief stabiel zijn over tijd en over verschillende situaties. Zowel onder leken als psychologen zijn er veel mensen die denken dat het veranderen van je persoonlijkheid moeilijk of misschien zelfs onmogelijk is. Deze overtuiging is primair gebaseerd op de observatie dat de persoonlijkheid van de meeste mensen niet zoveel lijkt te veranderen gedurende het volwassen leven. Maar een artikel van Hennecke et al. (2014) suggereert dat zelfgestuurde persoonlijkheidsverandering mogelijk is. In het artikel leggen zij uit waarom persoonlijkheid vaak niet verandert, waarom persoonlijkheid wel kan veranderen en hoe dit gedaan kan worden.

Lees verder »


Duckworths theorie
~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week bestudeerde ik het boek van Duckworth, getiteld Grit. Ik ben er nog niet uit of het zinnig was dit boek te hebben gelezen. Sommige hoofdstukken ga ik daarom de komende periode nog maar eens onder de loep nemen. Hier kun je iets lezen over het concept Grit. Deze post gaat verder over Duckworths theorie over talent en inspanning. In haar boek Grit gaat Duckworth uitgebreid in op talent, onder andere in een hoofdstuk dat ze heeft getiteld “afgeleid door talent”. Daarmee bedoelt ze dat ze vroeger was afgeleid door het concept talent, maar nu niet meer, want ze begrijpt nu dat alles draait om Grit. In dit hoofdstuk over talent komen er allerlei definities van talent voorbij, uitmondend in Duckworth’s definitie van talent: ‘Talent is hoe snel je vaardigheden verbeteren als je inspanning levert’.

Lees verder »


Reactie op twee tweets van Steven Pinker (over rassen en sekseverschillen)
~ Coert Visser

Deze week verstuurde Harvard University professor Steven Pinker twee tweets waar ik op wil reageren. De eerste tweet ging over racisme, de tweede over de vraag of sekseverschillen bestaan. 1. De racisme-tweet

Lees verder »