Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 461

 • Progressiegerichte interventies in intervisiesessie
 • De zelfdeterminatietheorie in organisaties
 • Jaloezie in een romantische relatie
 • 6 Evidence-based leerstrategieën
 • Globale, contextuele en situationele factoren en kwaliteit van motivatie
 • Onderzoek: de effecten van autonomie-ondersteuning door leidinggevenden

Progressiegerichte interventies in intervisiesessie

~ Gwenda Schlundt Bodien

In een organisatie zijn intervisiegroepjes gestart, onder begeleiding van intervisiebegeleiders. Eén intervisiebegeleider is ziek en een progressiegerichte trainer is gevraagd om het betreffende intervisiegroepje een keer te begeleiden. Die trainer geeft eerst een training progressiegericht werken in deze organisatie en gaat daarna met het intervisiegroepje aan de slag. De trainer heeft gehoord dat er veel onrust is geweest in dit groepje. Bij de start uit één intervisiegroepslid zich afhoudend. Als je jezelf wilt trainen in het bedenken van progressiegerichte gespreksvoering in een groepssituatie waarin 1 persoon zich afhoudend opstelt, dek dan af wat de progressiegerichte intervisiebegeleider zegt en doorloop zo telkens per regel de dialoog.

Lees verder »


De zelfdeterminatietheorie in organisaties

~ Coert Visser

In een nieuw artikel geven Deci et al. (2017) een actueel overzicht van onderzoek binnen de zelfdeterminatietheorie dat relevant is voor werk en organisaties. Ze gaan in het artikel onder andere in op het belangrijke onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motivatie (meer uitleg hierover vind je in dit plaatje) en op de drie psychologische basisbehoeften (voor competentie, autonomie en verbondenheid). In het artikel beschrijven ze veel onderzoek waaruit als globaal thema naar voren komt dat autonome motivatie (en niet gecontroleerde motivatie) zowel samenhangt met goed presteren als welbevinden. Verder laten ze zien dat de sleutel tot het bevorderen van autonome motivatie bestaat uit het scheppen van werkomgevingen die bijdragen aan de bevrediging van de genoemde basisbehoeften. Het onderstaande plaatje vat het bovenstaande samen:

Lees verder »


Jaloezie in een romantische relatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Laatst vertelde iemand me dat hij last had van jaloezie. Ik weet weinig van dit onderwerp, dus reden voor mij om er eens in te duiken. Iedereen die relaties heeft met andere mensen maakt in zijn leven wel eens mee dat hij jaloers is. Het voordeel van jaloezie is dat deze gevoelens een trigger zijn om de belangrijke relatie te proberen te beschermen en behouden. Onderzoek laat zien dat jaloezie positief correleert met de duur van een relatie. Deze positieve correlatie met betrekking tot de duur van de relatie zegt natuurlijk nog niks over de kwaliteit van die relatie.

Lees verder »


6 Evidence-based leerstrategieën

~ Coert Visser

In een eerder artikel beschreef ik 3 Dimensies van effectief studeren. Eén van die drie dimensies is het toepassen van effectieve strategieën om te leren. Her en der kun je op internet lijstjes vinden van hoe je effectief kunt studeren en ook ik heb er al enkele keren iets over geschreven (zie bijvoorbeeld het eerder genoemde artikel). Ik kwam nu een interessante blogpost van Megan Smith en Yana Weinstein tegen waarin zij 6 op onderzoek gebaseerde strategieën voor effectief leren beschrijven die zowel onder docenten als onder studenten nog vrij onbekend zijn. Het gaat om deze 6 leerstrategieën:

Lees verder »


Globale, contextuele en situationele factoren en kwaliteit van motivatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

De kwaliteit van iemands motivatie kunnen we analyseren op het globale, contextuele en situationele niveau (Vallerand, 2011). Het globale niveau is het meest algemene niveau en verwijst naar iemands gebruikelijke manier van functioneren. Iemand kan normaliter een activiteit benaderen met een extrinsieke motivatie oriëntatie of een intrinsieke. Dit kun je zien als het persoonlijkheidsniveau. Bijvoorbeeld, Mikan start vrijwillig met het leren bespelen van een muziekinstrument waarvoor hij veel moet oefenen maar hij ziet oefenen in het algemeen als iets vervelends en aversief en als iets dat hij moet in plaats van wil, en daardoor heeft hij tegenzin om te gaan oefenen ondanks dat hij vrijwillig koos voor het leren bespelen van het instrument.

Lees verder »


Onderzoek: de effecten van autonomie-ondersteuning door leidinggevenden

~ Coert Visser

In twee Chinese overheidsscholen werden enkele centrale ideeën en bevindingen van de zelfdeterminatietheorie getoetst (Nie et al., 2017). Specifiek werd onderzocht wat de effecten van beleefde autonomie-ondersteuning door leidinggevenden waren op de motivatie van de medewerkers (266 docenten) en op enkele belangrijke outputcriteria (tevredenheid over de eigen baan, werkstress en symptomen van zieke). De verwachtingen waren, op grond van eerder onderzoek, dat beleefde autonomie-ondersteuning (1) zou samenhangen met meer autonome motivatie (versus gecontroleerde motivatie) en (2) met meer werktevredenheid, minder stress en minder ziektesymptomen. De onderstaande figuur vat de bevindingen van dit onderzoek samen:

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 460

 • De veranderlijkheid en veranderbaarheid van persoonlijkheid
 • Menselijke mozaïeken
 • Mensen respecteren als gelijkwaardige individuen: sleutel tot sociale progressie
 • Dat ik je onder druk zet, is voor je eigen bestwil!
 • Hoe kun je beter worden in waar je om geeft?
 • Het alternatief voor druk en controle

De veranderlijkheid en veranderbaarheid van persoonlijkheid

~ Coert Visser

Toen ik opgeleid werd als psycholoog, in de jaren ’80, neigde de dominante manier van denken over intelligentie en persoonlijkheid naar wat we nu een statische mindset zouden noemen. Grofweg werd ons aangeleerd dat zowel intelligentie als persoonlijkheid vanaf een bepaalde leeftijd (zeg, 18) nauwelijks ontwikkelbaar zijn. Persoonlijkheid werd grofweg gedefinieerd als het geheel van stabiele gedragsneigingen van individuen. Er werd gedacht dat individuele verschillen in persoonlijkheid relatief stabiel waren en ook betekenisvol voor hoe we ons leven zouden moeten inrichten (denk bijvoorbeeld aan loopbaankeuzes).

Lees verder »


Menselijke mozaïeken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Cordelia Fine’s nieuwe boek is verschenen, Testosterone Rex, myths of sex, science and society. Haar boek is heel goed geschreven, elke redenering wordt rustig en genuanceerd uiteengezet, met humor en sterke onderbouwingen.

Lees verder »


Mensen respecteren als gelijkwaardige individuen: sleutel tot sociale progressie

~ Coert Visser

De behoefte aan autonomie is een universele basisbehoefte van mensen. Als die behoefte aan autonomie vervuld wordt voelen we ons beter en functioneren we ook beter in allerlei opzichten (zie hier). Daarom doen we er verstandig aan in allerlei contexten om te proberen de autonomie van anderen te ondersteunen. Dat kan op verschillende manieren: door het bieden van keuzes, door het stimuleren van eigen initiatief en uitproberen van dingen en door het vragen om inbreng bij beslissingen. Een nieuw onderzoek wijst nog op een andere belangrijke manier om de autonomie van anderen te ondersteunen: door hen te respecteren als gelijkwaardig.

Lees verder »


Dat ik je onder druk zet, is voor je eigen bestwil!

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een jongen van 13 jaar heeft voor allerlei activiteiten aandacht, behalve voor zijn schoolwerk. Zijn ouders maken zich zorgen. Als de jongen niet aan het werk gaat dan haalt hij dit schooljaar niet. Ze zitten hem daarom achter zijn broek. Mopperen op hem als hij zit te gamen. Controleren of hij zijn huiswerk heeft gemaakt. Controleren zijn cijfers en geven hem een preek als hij een onvoldoende haalt. Ze laten hem dan goed merken hoe teleurgesteld ze in hem zijn en straffen hem door zijn telefoon af te pakken en hem liefde te ontzeggen.

Lees verder »


Hoe kun je beter worden in waar je om geeft?

~ Coert Visser
http://progressiegerichtwerken.nl/hoe-kun-beter-worden-om-geeft/


Het alternatief voor druk en controle

~ Gwenda Schlundt Bodien

In deze post schreef ik over de misvatting dat iemand onder druk zetten een effectieve manier is om die persoon op termijn autonoom gemotiveerd te laten raken. Als iemand al autonoom gemotiveerd wordt voor de activiteit, dan zal het ondanks de eerdere druk zijn en niet dankzij. Dus wat is een goed alternatief? Wat kunnen ouders doen om de condities te creëren waarbinnen hun kind zichzelf kan motiveren voor de activiteit? Of dat nu gaat om meehelpen met boodschappen doen, leren koken of schoolwerk? Hier zijn een paar tips:

Lees verder »