Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 464

  • Blijven werken aan het ontwikkelen van je groeimindset en je autonome motivatie
  • Intrinsieke motivatie: optimale uitdaging die de persoon vrijwillig aangaat
  • Mindset is ook belangrijk voor sociaal gedrag
  • It takes expertise to make expertise
  • Positieve effecten van positieve en autonomie-ondersteunende feedback
  • Balans tussen oppervlakteleren en diepgaand leren

Blijven werken aan het ontwikkelen van je groeimindset en je autonome motivatie

~ Coert Visser

Twee belangrijke onderwerpen binnen progressiegericht werken zijn autonome motivatie en de groeimindset. Over beide onderwerpen heb ik al veel geschreven en vaste lezers van deze site zullen al een goed beeld hebben van waar ze over gaan. Autonome motivatie komt er kort gezegd op neer dat je volledig achter wat je doet staat doordat je dingen doet die je interessant en/of belangrijk vindt. Als je autonoom gemotiveerd bent voel je je beter functioneer je ook beter. De groeimindset houdt in dat je gelooft dat je door je effectief in te spannen beter kunt worden in de dingen waar je beter in zou willen worden.

Lees verder »


Intrinsieke motivatie: optimale uitdaging die de persoon vrijwillig aangaat

~ Gwenda Schlundt Bodien

Intrinsieke motivatie refereert aan activiteiten die gedaan worden vanwege de inherente satisfactie tijdens het doen van de activiteit. Het zijn activiteiten die je doet vanuit interesse, je bent nieuwsgierig, je ervaart iets verrassends en nieuws. Doordat menselijke organismen via het evolutionaire proces geprikkeld zijn om actief invloed te hebben op hun omgeving en hun omgeving te ‘manipuleren’ ontdekken mensen nieuwe dingen en leren zij vaardigheden. Intrinsieke motivatie bestaat daarmee steeds tussen de persoon en de activiteit.

Lees verder »


Mindset is ook belangrijk voor sociaal gedrag

~ Coert Visser

In een nieuw artikel beschrijft David Yeager (2017) de mogelijke relatie tussen mindset en sociaal probleemgedrag van adolescenten. Hij beschrijft hoe een statische mindset (de overtuiging dat mensen niet kunnen veranderen) bij sociale problemen (zoals uitgesloten worden of gepest worden) leidt tot zelfverwijt en verwijten aan anderen en samenhangt met meer extreme gevoelsmatige, fysiologische en gedragsmatige problemen zoals depressie en agressie.

Lees verder »


It takes expertise to make expertise

~ Gwenda Schlundt Bodien

Natuurlijk kunnen mensen nieuwe dingen leren door simpelweg te exploreren en zelf uit te proberen, maar voor veel vaardigheden geldt: it takes expertise to make expertise. Want als we zelf gaan oefenen en we oefenen op de verkeerde manier, dan worden we geen experts maar slijten we onze fouten steeds dieper in en automatiseren we ze. Immers, practice makes permanent.

Lees verder »


Positieve effecten van positieve en autonomie-ondersteunende feedback

~ Coert Visser

Hoe kun je mensen effectief feedback geven? Werkt positief geformuleerde feedback beter of juist negatief geformuleerde feedback? En helpt het om een beetje streng te zijn en ze onder druk te zetten of kan dit juist averechts werken? Een nieuw onderzoek probeert precies deze vragen te beantwoorden.

Lees verder »


Balans tussen oppervlakteleren en diepgaand leren

~ Gwenda Schlundt Bodien

In deze post stond een overzicht van wat excellente docenten doen, zodat de positieve impact op het leren van studenten groot is. Hier is een verdere toelichting op het eerste punt: docenten die met elkaar samenwerken. In deze post staat een toelichting op wat Hattie bedoelt met progressie van de student. Hier een toelichting op Hattie’s boodschap over fouten en vergissingen. En in deze post een toelichting op het maximaliseren van feedback voor docenten zelf. In deze post een toelichting op de balans tussen oppervlakteleren en diepgaand leren.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen