Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 474

  • Is Positive Education zo effectief als Martin Seligman suggereert?
  • Emotiedifferentiatievaardigheid gaat samen met psychologisch welbevinden
  • Moet iedereen meteen aan de Mindfulness Meditatie?
  • Emotionele fijnmazigheid
  • Organismische integratie (groei+integratie)
  • Positieve feedback die de intrinsieke motivatie ondermijnt

Is Positive Education zo effectief als Martin Seligman suggereert?

~ Coert Visser

Martin Seligman beschrijft positive education als onderwijs waarin het onderwijzen van de reguliere lesstof wordt gecombineerd met het onderwijzen van ‘geluksvaardigheden’, zoals ‘well-being, life satisfaction, happiness, and meaning’. Hij zegt dat dit soort vaardigheden zowel meetbaar als aanleerbaar is. En door dit te doen zal onderwijs, volgens Seligman, beter kunnen leveren wat de meeste ouders willen voor hun kinderen. Hij baseert zich op experimenten te beschrijven die zijn uitgevoerd door Alejandro Adler in Bhutan, Mexico en Peru. Ik heb kritisch gekeken hoe overtuigend deze onderzoeken zijn.

Lees verder »

Emotiedifferentiatievaardigheid gaat samen met psychologisch welbevinden

~ Gwenda Schlundt Bodien

Het heeft voordelen als iemand in staat is om gevoelens op een complexe en gedifferentieerde manier onder woorden te brengen. Dat is het geval wanneer iemand fijnmazige beschrijvingen kan geven van zijn gevoelens. Uit diverse onderzoeken blijkt dat individuen die hiertoe in staat zijn, minder de neiging hebben om slechte zelfregulerende strategieën toe te passen, zoals binge drinking, agressie en automutilatie. Daarnaast is er minder neurale activiteit te zien als de persoon wordt afgewezen. Ook ervaren deze mensen in mindere mate angst en depressie. Negatieve en stressvolle gebeurtenissen en de negatieve gevoelens die daarmee gepaard gaan, kunnen getransformeerd worden door de vaardigheid van emotiedifferentiatie.

Lees verder »

Moet iedereen meteen aan de Mindfulness Meditatie?

~ Coert Visser

Er wordt veel gesproken over de positieve effecten van mindfulness meditatie. Het zou ons als individuen veel voordelen opleveren en ook onze maatschappij beter en vreedzamer maken. Veel onderzoek suggereren inderdaad dat mindfulness meditatie positieve effecten kan hebben. Maar hoeveel weten we precies over de effecten van mindfulness meditatie? Is er al genoeg bewijs voor de positieve effecten om te kunnen zeggen dat iedereen zou moeten mediteren?

Lees verder »

Emotionele fijnmazigheid

~ Gwenda Schlundt Bodien

Mensen die in staat zijn om hun emotionele ervaringen fijnmazig en in detail onder woorden te brengen, lopen minder kans overweldigd te worden in stressvolle situaties. Dat komt door een sequentie van gebeurtenissen, zoals beschreven door Kashdan et al, 2010.

Lees verder »

Organismische integratie (groei+integratie)

~ Coert Visser

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) is goed bruikbaar in veel contexten. ZDT kent niet alleen een praktische kant maar ook een uitgebreide theoretische kant (zie o.a. Ryan & Deci, 2017). Het begrijpen van deze onderliggende theorie helpt om de praktische suggesties die voortvloeien uit ZDT beter te begrijpen. Ik bespreek hier één van de belangrijke aspecten van de theorie, het principe van organismische integratie.

Lees verder »


Positieve feedback die de intrinsieke motivatie ondermijnt

~ Gwenda Schlundt Bodien

Heeft positieve feedback altijd een positief effect op intrinsieke motivatie? Het onderzoek daarnaar geeft duidelijk antwoorden op die vraag. Goed zo, je hebt het al goed in de vingers Stel dat iemand vanuit interesse een nieuwe vaardigheid aan het leren is, bijvoorbeeld cello spelen. En stel dat de leraar zegt:’Ik had je de suggestie gegeven om te oefenen met de vingerplaatsing, he? Wil je eens een stukje doen? Dan kan ik even kijken of ik het je vorige keer goed heb uitgelegd’ en na afloop:’Je hebt deze vingerplaatsing al goed te pakken zeg! Prima! We kunnen een volgend stapje gaan zetten, want dit kun je al.’ Wat denk je dat hiervan het effect is op intrinsieke motivatie?

Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten