Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 475

  • Beloningen die de intrinsieke motivatie ondermijnen
  • Hoe vraag je hulp aan je partner?
  • Het ondermijnen van intrinsieke motivatie in organisaties
  • Zijn IQ-verschillen tussen rassen genetisch bepaald en onveranderbaar?
  • Actiekeuze en optiekeuze en intrinsieke motivatie
  • Geloven in individuele leerstijlen leidt tot verkeerde aanpakken


Beloningen die de intrinsieke motivatie ondermijnen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Uit de zelfdeterminatieonderzoeken blijkt dat beloning voor het gedurende een bepaalde tijd bezig zijn met een taak (engagement contingent) de intrinsieke motivatie voor die activiteit verlaagt. Beloning voor het afmaken van een taak (completion contingent) heeft hetzelfde negatieve effect op intrinsieke motivatie. Beloning voor de performance (performance contingent) verlaagt de intrinsieke motivatie voor de activiteit ook. De sterkst ondermijnende effecten op intrinsieke motivatie zijn te vinden in de situatie waarin alleen de best presterenden een beloning krijgen die gerelateerd is aan performance. Dat is dus de situatie die het meest voorkomt in organisaties die pay-for-performance hebben ingevoerd.

Lees verder »


Hoe vraag je hulp aan je partner?

~ Coert Visser

Hoe partners elkaar helpen heeft een effect op hoe goed zij zich voelen over die hulp en op hoe zij de kwaliteit van hun relatie ervaren. Indien de hulp die geboden wordt zorgzaam is en helpt om de situatie te verhelderen en de behoeften van de hulpvrager onderkent beleeft de ontvanger die hulp vaak als positief en ervaren beide partners hun relatief als positief. Als de hulp echter wordt aangeboden op een negatieve manier, bemoeizuchtige of controlerende manier of wanneer hulp uitblijft waar hij nodig is (zie o.a. Overall et al., 2010) ervaart de ontvanger vaak stress en voelen beide partners zich negatiever over de relatie. Nieuw onderzoek van Don & Hammond (2017) kijkt naar de invloed van de hulpvrager op de kwaliteit van hulp en komt tot een wel verrassende bevinding.

Lees verder »


Het ondermijnen van intrinsieke motivatie in organisaties

~ Gwenda Schlundt Bodien

Beoordelingen werken, zo blijkt uit onderzoek, vaak negatief op de intrinsieke motivatie omdat ze een controlerende stance oproepen in de beoordeelde. Positieve beoordelingen hebben dat negatieve effect op intrinsieke motivatie vanwege de perceptie van control (zie ook hier). Negatieve beoordelingen hebben een nog sterker negatief effect op de intrinsieke motivatie, vanwege een ervaren gebrek aan autonomie en competentie.

Lees verder »


Zijn IQ-verschillen tussen rassen genetisch bepaald en onveranderbaar?

~ Coert Visser

In 1994 verscheen het boek The Bell Curve, geschreven door Richard Herrnstein en Charles Murray. Het boek deed enorm veel stof opwaaien. Het boek betoogde op basis van talloze statistieken dat intelligentie (zoals gemeten door IQ tests) een betekenisvol construct is dat de verschillen in cognitieve capaciteiten tussen mensen beschrijft. Verder schreven de auteurs dat 1) verschillen in intelligentie deels erfelijk zijn, 2) dat rassen bestaan en 3) dat mensen van verschillende rassen verschillen in hun gemiddelde IQ scores vanwege genetische verschillen tussen rassen. Ondanks een golf van kritiek op het boek, ook uit wetenschappelijke kring, heeft Murray zijn standpunten niet te hebben bijgesteld, zo bleek uit een recent interview met Sam Harris. Eric Turkheimer (foto), Kathryn Paige Harder en Richard Nisbett schreven een kritische reactie op dit interview en de denkbeelden van Murray.

Lees verder »


Actiekeuze en optiekeuze en intrinsieke motivatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Intrinsieke motivatie kenmerkt zich door optimale uitdaging die de persoon vrijwillig aangaat. In dit en dit artikel kun je een aantal factoren lezen die de intrinsieke motivatie ondermijnt.

Lees verder »
Geloven in individuele leerstijlen leidt tot verkeerde aanpakken

~ Coert Visser

In het onderwijs wordt nog veel geloof gehecht aan het bestaan en het belang van individuele leerstijlen. Het basisidee is dat leerlingen een individuele voorkeursleerstijl hebben en dat de manier van lesgeven hierop zou moeten worden afgestemd om goed leren te bevorderen. Enkele voorbeelden: sommige leerlingen zouden beter leren als stof visueel wordt aangeboden, andere als stof verbaal wordt aangeboden; sommige als stof concreet wordt aangeboden, andere als stof abstract wordt aangeboden. Al jarenlang laat onderzoek zien dat dit idee van individuele leerstijlen niet klopt. Een nieuwe publicatie (An & Carr, 2017) vat de problemen met het leerstijlen-idee samen en legt uit waarom de individuele-leerstijlen-benadering averechts werkt. Ook geven ze alternatieve verklaringen voor de individuele verschillen die docenten in hun leerlingen zien.

Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten