Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 476

  • De nuttigheidsvraag: aanpakgerichte en opbrengstgerichte formuleringen
  • Progressiegesprekken
  • Hoe interesses zich ontwikkelen
  • Podcast ‘De zelfdeterminatietheorie in Vogelvlucht’
  • De minimaal aanwezige coach
  • Het is stiller in mijn hoofd


De nuttigheidsvraag: aanpakgerichte en opbrengstgerichte formuleringen

~ Coert Visser

De nuttigheidsvraag is een belangrijke techniek voor iedere progressiegerichte professional. De vraag heeft meerdere functies, is bruikbaar in meerdere onderdelen van het gesprek en kan op verschillende manier gesteld worden. Laten we eerst kijken naar twee basisformuleringen van nuttigheidsvragen.

Lees verder »


Progressiegesprekken

~ Gwenda Schlundt Bodien

De highlight deze week was een adviesgesprek dat ik had met een bestuurder en een directeur bedrijfsvoering, die een systeem van beoordelings- en functioneringsgesprekken wilden gaan opzetten maar twijfelden hoe ze dit op een progressiegerichte wijze konden invullen.

Lees verder »


Hoe interesses zich ontwikkelen

~ Coert Visser

Interesse is een sterk motiverende kracht die een belangrijke richtinggevende rol kan spelen in onderwijs en loopbanen. Er zijn directe voordelen van doen wat we interessant vinden. Wanneer we geïnteresseerd zijn in wat we doen hebben we meer aandacht voor wat we doen, spannen we ons meer in en voelen we ons beter. Wanneer we iets interessant zijn, worden onze zelfregulatie, taakbetrokkenheid en volharding ook beter evenals onze prestaties (Harackiewicz et al., 2016).

Lees verder »


Podcast ‘De zelfdeterminatietheorie in Vogelvlucht’

~ Gwenda Schlundt Bodien

Jozef van Giel heeft op Kritisch Denken een podcast gezet van het eerder op deze site verschenen artikel ‘De zelfdeterminatietheorie in vogelvlucht’. Kritisch Denken is een podcast opgezet ter promotie van het kritische denken. Deze podcast heeft als doel mensen te leren dat ze niet alles wat ze horen zomaar aanvaarden of als een ‘complottheorie’ neerleggen. Het doel is het ontwikkelen van een kritische geest waarmee men standpunten kritisch beschouwd. En in de eerste plaats de eigen standpunten. De productie wordt mogelijk gemaakt door Jozef van Giel en Rik Delaet.

Lees verder »


De minimaal aanwezige coach

~ Coert Visser

Veel coaches kennen de paradox: cliënten komen in coaching maar stellen zich vervolgens passief op en negeren je adviezen. Ook ik heb dit vaak zien gebeuren. Aan het begin van mijn loopbaan heb ik vele jaren als coach gewerkt op een wat je zou kunnen noemen traditionele manier. Deze manier van werken komt neer op 1) het analyseren van het probleem van de coachee, 2) het komen tot een diagnose, 3) het geven van adviezen en 4) het bespreken van de voortgang in het proces. Jarenlang heb ik vastgehouden aan deze manier van werken hoewel ik vaak ontevreden was over de effectiviteit van mijn coaching. Ik was vaak hard aan het werk in gesprek en cliënten leken nogal eens ongemotiveerd en passief. Eén van de meest onbegrijpelijke dingen vond ik dat cliënten adviezen vaak niet opvolgden.

Lees verder »


Het is stiller in mijn hoofd

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week hadden we dag 2 van de training progressiegericht coachen. We oefenden via deliberate practice een progressiegericht intakegesprek met een leidinggevende die graag wilde dat er een medewerker van hem werd gecoacht. Vervolgens oefenden we het coachingsgesprek met de betreffende medewerker. In die twee soorten gesprekken zijn verschillende progressiegerichte rollen en interventies aan de orde. Deliberate practice is een intensieve manier van oefenen, die in korte tijd veel oplevert en een competentieondersteunend effect heeft, zie ook hier.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten