Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 478

  • Zelfovertuiging of directe communicatie: wat werkt beter?
  • Het schiet me nu opeens te binnen
  • We moeten kennis weer meer gaan waarderen
  • Ik hou tijd over!
  • Paden naar oplossingen (heruitgave 2017)
  • Studie- en loopbaankeuzes van jongeren
  • Wat levert de training progressiegericht coachen op?

Zelfovertuiging of directe communicatie: wat werkt beter?

~ Coert Visser

Wanneer we informatie willen overdragen of een boodschap willen overbrengen kunnen we natuurlijk eenvoudigweg zeggen wat we willen zeggen en uitleggen wat we willen uitleggen. We zouden deze strategie directe communicatie kunnen noemen. Een andere strategie is het gebruik wat in de sociale psychologie zelfovertuigingstechnieken wordt genoemd. Zelfovertuigingstechnieken zijn werkvormen waarin de persoon via vragen en actieve participatie zelf het belang van de informatie of boodschap ontdekken.

Lees verder »


Het schiet me nu opeens te binnen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een andere interessante reflectie deze week in de training progressiegericht coachen was de volgende. Progressiegerichte coaches formuleren hun vragen en interventies zo eenvoudig mogelijk en maken daarbij gebruik van beproefde standaardformuleringen. De inhoud die de client produceert is natuurlijk elke keer anders en het vraagt nauwgezetheid en heel goed luisteren om te blijven aansluiten op het perspectief van de client. Een deelnemer in onze training was het opgevallen dat veel van haar clienten tegenwoordig de uitdrukking ‘het schiet me nu opeens te binnen’ gebruikten. Ze vroeg zich af of het type vragen in de progressiegerichte aanpak deze uitdrukking misschien triggert bij clienten.

Lees verder »


We moeten kennis weer meer gaan waarderen

~ Coert Visser

In deze tijd van Wikipedia en Google hoor je wel zeggen dat het hebben van kennis minder belangrijk is geworden omdat je immers alles toch zo kunt opzoeken. Waarom zou je het dan moeten weten? Als je maar de vaardigheid en de middelen hebt om de kennis die je hier en nu nodig hebt, op te zoeken. Ook kom ik vaak de stelling tegen dat artikelen niet te theoretisch moeten zijn maar vooral praktisch gericht. De gedachte hierachter is dat mensen niet geïnteresseerd zijn in theorie maar alleen (hapklaar) aangereikt willen krijgen hoe ze iets moeten aanpakken of oplossen. Nu ben ik wel een liefhebber van Google en zeker van Wikipedia en ook kan ik onderschrijven hoe prettig en nuttig praktisch bruikbare informatie is, maar ik denk dat het belang van kennis steeds meer onderschat wordt.

Lees verder »Ik hou tijd over!

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deelnemers aan onze training progressiegericht coachen moeten in het begin vaak wennen aan twee dingen. Het eerste is om progressiegerichte interventies toe te passen en het tweede is allerlei andere dingen die ze gewend zijn te doen weglaten. In die fase werkt het goed om de interventies letterlijk voor te lezen zoals we ze aanreiken en dan te kijken wat ze opleveren.

Lees verder »


Paden naar oplossingen (heruitgave 2017)

~ Coert Visser

In 2008 verscheen mijn boek Paden naar oplossingen waarvan nu een heruitgave is verschenen. Het boek bevat een uitgebreide beschrijving van oplossingsgerichte technieken en principes. Ook bevat het hoofdstukken over de ontstaansgeschiedenis van oplossingsgericht werken en van onderzoek. In de heruitgave van het boek zijn twee interviews opgenomen met oplossingsgerichte pioniers: Eve Lipchik en Wally Gingerich. Daarnaast staan in het boek veel onderwerpen die niet uit de oplossingsgerichte wereld komen.

Lees verder »


Studie- en loopbaankeuzes van jongeren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Aan onze training progressiegericht coachen doen ook veel loopbaanbegeleiders en mobiliteitsadviseurs mee. Eén deelnemer vertelde laatst over een gesprek dat ze had gehad met een 15 jarige, die niet wist wat ze moest kiezen en hoe ze verder moest met haar studiekeuzes. De coach had in het gesprek met deze jongere een mooie combinatie gemaakt van progressiegericht helpen via de zeven stappen aanpak van NOAM en progressiegericht trainen met behulp van keuzeinstrumenten.

Lees verder »Wat levert de training progressiegericht coachen op?~ Coert Visser

Recent vroegen we op de laatste dag van de Training Progressiegericht Coachen wat de training hen had opgeleverd. We vroegen hen dit op te schrijven op post it briefjes. Dit schreven zij op:

Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten