Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 485

  • Mini-enquête progressiegericht werken
  • Sociale invloed benutten als tegenwicht tegen equality bias
  • Dubbelwerkende gespreksinterventies: voorspellend en bestellend
  • Openlijke toediening van een placebo werkt goed
  • Steven Pinker over Enlightenment Now: heeft de Verlichting progressie gebracht?
  • In tien minuten een groeimindset opwekken

Mini-enquête progressiegericht werken

Heb je in de afgelopen (circa) vijf jaar een training progressiegericht werken bij ons (NOAM) gevolgd? Zou je ons dan een plezier willen doen door een mini-enquête in te vullen? Jouw feedback helpt ons om beter te blijven worden. De enquête bevat slechts 3 vragen en het invullen kost je 1 tot 2 minuten.
De enquête staat hier: https://nl.surveymonkey.com/r/3GQRNY6


Sociale invloed benutten als tegenwicht tegen equality bias

~ Gwenda Schlundt Bodien

De equality bias is de menselijke neiging om aan ieders mening een gelijk gewicht toe te kennen ongeacht de expertiseverschillen tussen mensen. Deze bias kan de kwaliteit van de inhoud van een gesprek negatief beïnvloeden. Als twee mensen met elkaar in gesprek zijn over een onderwerp ten aanzien waarvan de ene meer kennis en competentie heeft dan de ander, maar dit wordt niet onderkend, dan bestaat de neiging om aan elkaars mening evenveel waarde te hechten en de verschillen in expertise en competentie te negeren.

Lees verder »


Dubbelwerkende gespreksinterventies: voorspellend en bestellend

~ Coert Visser

Het is logisch om te denken dat de dingen die we zeggen in een gesprek één functie hebben en niet meer dan één functie. We geven bijvoorbeeld een argument om de juistheid van onze mening te onderbouwen. Of we stellen een vraag om ergens duidelijkheid over te verkrijgen. Maar er zijn ook gespreksinterventies die net iets geraffineerder in elkaar zitten. Deze hebben niet slechts één functie maar twee functies tegelijkertijd. Deze interventies zijn subtiel en kunnen zeer krachtig zijn. Ik zal een paar voorbeelden geven van zulke interventies.

Lees verder »

Openlijke toediening van een placebo werkt goed

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een experiment dat werd uitgevoerd door de onderzoekers Locher et al, werpt een interessant licht op de rol die de rationale kan spelen bij toediening van een placebo.

Lees verder »

Steven Pinker over Enlightenment Now: heeft de Verlichting progressie gebracht?

~ Coert Visser

Over enkele maanden verschijnt het nieuwe boek van Steven Pinker, Enlightenment now. Sinds de aankondiging van dat boek, enkele maanden geleden, ben ik er al nieuwsgierig naar. Ik was benieuwd hoe hij de kern van die Verlichtingswaarden zou beschrijven en ook hoe hij zijn pleidooi voor deze waarden zou onderbouwen. Pinker heeft nu een tipje van de sluier opgelicht in een presentatie waarin hij de ideeën in zijn boek beschrijft. Ik zal zijn pleidooi hier beknopt samenvatten (in mijn eigen woorden) en er enkele opmerkingen bij maken.

Lees verder »

In tien minuten een groeimindset opwekken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wil je eens ervaren wat een focus op progressie kan opleveren? Praat de komende week dan eens 3 keer met iemand over de progressie die je hebt bereikt ten aanzien van iets dat belangrijk voor je is. Mensen richten gedurende de dag hun bewuste aandacht op één ding tegelijk. Het meest efficiënt is het om die bewuste aandacht te richten op wat er op hun to-do-lijstje staat of op welk probleem er opgelost moet worden.

Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten