Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 486

  • Ik hoef geen zin te hebben, ik hoef het alleen maar te doen
  • Het meest interessante en nuttige in onze trainingen progressiegericht werken
  • Read the fucking manual!
  • Wat is jouw fantastische worsteling?
  • Vertrouwen op je intuïtie: gevaarlijk of gewenst?
  • Motivatie door progressie: progressiebehoeftes definiëren en progressie zichtbaar maken

Ik hoef geen zin te hebben, ik hoef het alleen maar te doen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Het leven kan soms behoorlijk tegen zitten en moeilijk zijn. Dat kan allerlei vormen aannemen en kan onze levenslust flink op de proef stellen. De dingen die het beste voor ons zijn om te doen, zijn in die situaties ook het moeilijkst om op te brengen.

Lees verder »


Het meest interessante en nuttige in onze trainingen progressiegericht werken

~ Coert Visser

Afgelopen week hebben wij een evaluatie uitgevoerd bij ex-deelnemers aan trainingen progressiegericht werken van NOAM. Wij waren nieuwsgierig naar verschillende dingen. Ten eerste wilden wij graag weten welke onderwerpen die wij in de training hebben behandeld door cursisten tijdens de training het meest interessant en/of bruikbaar waren gevonden. Ten tweede wilden we graag weten welke onderwerpen nu, na afloop van de training, door cursisten het meest gebruikt worden in hun werk. Ten derde wilden we graag weten welke werkvormen die wij gebruikt hebben tijdens trainingen door cursisten als het meest nuttig werden beleefd. 119 mensen vulden de enquête in. Hier zijn de resultaten die wij vonden.

Lees verder »


Read the fucking manual!

~ Gwenda Schlundt Bodien

In een van onze trainingen progressiegericht coachen de afgelopen weken, hoorde ik dat een studentbegeleider op een universiteit deliberate practice gebruikt in de thesisbegeleiding van zijn studenten. Dat werkt heel goed en motiverend. Van een student hoorde ik juist een negatieve ervaring met de scriptiebegeleiding die hij kreeg op de universiteit, die hiermee in contrast staat.

Lees verder »


Wat is jouw fantastische worsteling?

~ Coert Visser

Een interessante gedachte die Carol Dweck tijdens een lezing eens deelde, was dat een belangrijk onderdeel van het cultiveren van een groeimindset bij kinderen neerkomt op het uitstralen van een nieuw waardensysteem. In plaats van het waarderen van snelle en gemakkelijke dingen pleit Dweck ervoor om moeilijke dingen te waarderen. Ooit zei ze hierover dat ergens je best voor doen en volhouden bij tegenslag betekent dat je ergens om geeft.

Lees verder »


Vertrouwen op je intuïtie: gevaarlijk of gewenst?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Vertrouw op je intuitie want je gevoel klopt! Koers niet op je intuïtie, want de kans is groot dat je het mis hebt! Twee stellingen die haaks op elkaar staan. William M. Grove, David H. Zald, Boyd S. Lebow, Beth E. Snitz, and Chad Nelson deden een meta analyse wOpens in a new windowaarbij ze onderzochten wat beter werkt klinische of mechanische voorspellingen.

Lees verder »


Motivatie door progressie: progressiebehoeftes definiëren en progressie zichtbaar maken

~ Coert Visser

Progressie bereiken in iets wat belangrijk voor je is, is één van de meest motiverende dingen voor mensen. Om dit motiverende effect te kunnen beleven, moet ten minste aan twee voorwaarden zijn voldaan. De eerste is dat je je je progressie monitort. Omdat mensen normaal gesproken behept zijn met de negativiteitsbias komt het vaak voor dat ze de progressie die ze wel degelijk boeken niet goed waarnemen. Om gemotiveerd te raken door je bereikte progressie

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten