Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 489

  • Carol Dwecks theorie over de fundamenten van persoonlijkheidsontwikkeling
  • Leren en presteren
  • Progressiegericht aan de slag in het team
  • Wat heb je nodig?
  • Als jij mij niet probeert te redden
  • De psychologie van verandering


Carol Dwecks theorie over de fundamenten van persoonlijkheidsontwikkeling

~ Coert Visser

Carol Dweck, grondlegster van de mindsettheorie, heeft een ambitieus nieuw artikel geschreven in Psychological Review. In dit artikel, waar zij enkele jaren aan heeft gewerkt, presenteert zij een nieuwe theorie die inzicht geeft in hoe persoonlijkheid zich ontwikkelt en hoe aanleg en opvoeding daarin beide een rol spelen. Het interessante van deze theorie is dat deze verbanden legt tussen al bestaande en nieuwe theorieën binnen de psychologie en tevens diverse gebieden binnen de psychologie overkoepelt.

Lees verder »


Leren en presteren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Leren en PresterenOpens in a new window, hoe word je beter? Dat is de titel van het interessante nieuwe boek van Coert Visser. Het boek is mooi. Zowel qua inhoud als qua vormgeving. Levendige en aansprekende plaatjes waar je met plezier een tijdje naar kijkt, gecombineerd met een sterke inhoud. Er zijn weinig (Nederlandse) boeken die gedegen wetenschap op een dergelijke toegankelijke leesbare manier ter beschikking stellen.

Lees verder »Progressiegericht aan de slag in het team

~ Coert Visser

Binnen een team in een onderwijsorganisatie heerste al twee jaar een slechte sfeer. Zowel tussen de teamleden onderling als tussen het team en de teamleider werden veel verwijten uitgewisseld en was er weinig vertrouwen. De teamleider besloot een coach in te huren om dit probleem te analyseren.

Lees verder »


Wat heb je nodig?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Afgelopen week hadden we weer vijf dagen waarop we deliberate practice deden met de deelnemers in onze trainingen progressiegericht coachen, werken met groepen en leidinggeven. We oefenen coachingsgesprekken en stuurgesprekken en situaties in teams. De vraag 'wat heb jij nodig' is er eentje die veel professionals in hun arsenaal aan interventies hebben, en dat is een interessante vraag om eens onder de loep te nemen.

Lees verder »


Als jij mij niet probeert te redden

~ Coert Visser

In de Training progressiegericht coachen krijgen de cursisten op de derde dag de gelegenheid om te oefenen met wat wij noemen een live-cliënt. De live-cliënt is een cursist uit een eerdere training en kent de progressiegerichte aanpak dus goed. Hij of zij is geen acteur. De live-cliënt speelt geen rol maar brengt een echte coachingsvraag in. De cursisten kunnen stukjes van een coachingsgesprek oefenen met deze live-cliënt aan de hand van de NOAM 7 stappen aanpak. Dezse keer was de live-cliënt Anne van Nes. Ze ga interessante feedback.

Lees verder »


De psychologie van verandering

~ Gwenda Schlundt Bodien

Momenteel lees ik het boek The psychology of change, life contexts, experiences and identities van Reynolds en Branscombe. In dit boek wordt een overtuigend argument uiteengezet dat het bestaan van de zogenaamde plastische persoonlijkheid aantoont.

Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten