Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 491

  • Checklist groeimindset
  • Geïntegreerde regulatie van negatieve emoties
  • Presentatie Autonomie-ondersteuning
  • Expressief schrijven kan je gezondheid verbeteren
  • Ed Deci legt de zelfdeterminatietheorie uit in 7 minuten
  • Hoe motiveer ik mijn 13 jarige zoon?

Checklist groeimindset

~ Coert Visser

Hoewel veel mensen bijzonder geïnspireerd zijn door het basisidee van de groeimindset, zien ze vaak niet gemakkelijk voor zich hoe ze nu bij anderen (hun eigen kinderen, hun leerlingen, hun cliënten, etc) een groeimindset kunnen opwekken. Wat zeg je nu precies als je met iemand praat die door de manier waarop hij of zij praat blijk geeft van een statische mindset? Hoe kun je als docent de mindsets van leerling beïnvloeden? Veel mensen komen niet verder dan: “Geef je procescomplimenten”. Maar er zijn veel meer dingen die je kunt doen. Hier is een checklistje met een aantal voorbeelden. Door het op te slaan en te printen en dan in te vullen kun je je eigen repertoire van groeimindsetinterventies vergroten.

Lees verder »


Geïntegreerde regulatie van negatieve emoties

~ Gwenda Schlundt Bodien

Er zijn verschillende manieren waarop mensen kunnen omgaan met negatieve emoties. Wat zijn de effecten van die verschillende manieren op het functioneren van mensen? Dat is in in twee experimentele onderzoeken van Roth et al bestudeerd. In dit artikel vat ik de onderzoeksresultaten ervan samen.

Lees verder »

Presentatie Autonomie-ondersteuning

~ Coert Visser


Expressief schrijven kan je gezondheid verbeteren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Schrijven kan een effectieve manier zijn om betekenis te geven aan gebeurtenissen in je leven en om (traumatische) ervaringen te verwerken. Schrijven kan zowel je fysieke gezondheid als je geestelijke gezondheid verbeteren. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van onder andere J. W. Pennebaker, J.M. Smyth en L.A. King. James W. Pennebaker is professor aan de Universiteit van Texas, heeft veel onderzoek gedaan naar schrijven, taal en emoties en is auteur van vele boeken en artikelen, waaronder het boek The Secret Life of Pronouns.

Lees verder »


Ed Deci legt de zelfdeterminatietheorie uit in 7 minuten

~ Coert Visser


Hoe motiveer ik mijn 13 jarige zoon?

~ Gwenda Schlundt Bodien

In drie trainingen en kennismakingsworkshops de afgelopen week begonnen deelnemers over hun dertien jarige zoon of dochter. Ze gebruikten zinnen zoals 'niet in beweging te krijgen', 'niet mee te praten' en 'komt niks uit' om het gedrag van hun tieners mee te beschrijven. En ze waren zelf gefrustreerd omdat ze niet voelden dat ze tot hun kind doordrongen.

Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten