Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 493

  • Valkuil: na een fout meer willen veranderen dan nodig en verstandig is
  • Groeimindset culturen
  • Niet een teveel aan autonomie maar een tekort aan structuur!
  • Feedback aanpassen aan ‘ras’?
  • Intrinsieke en extrinsieke motivatie en doelen
  • Welk type ouderlijke betrokkenheid leidt tot goede schoolprestaties?


Valkuil: na een fout meer willen veranderen dan nodig en verstandig is

~ Coert Visser

Eén specifieke valkuil als gevolg van de negativiteitsbias is dat we na een gemaakte fout meer willen veranderen dan nodig en verstandig is. Ik zal uitleggen wat ik bedoel. De negativiteitsbias is onze neiging om negatieve informatie en gebeurtenissen sterker op te merken dan positieve en er ook sterker door beïnvloed te worden. De grote meerderheid van de mensen is vatbaar voor deze negativiteitsbias (hoewel niet iedereen en ook niet iedereen in dezelfde mate). Een consequentie van de negativiteitsbias is dus dat we normaal gesproken de wereld iets negatiever en problematischer waarnemen dan terecht is. Er gaat meer iets meer, of misschien veel meer, goed dan we ons realiseren.

Lees verder »


Groeimindset culturen

~ Gwenda Schundt Bodien

Oost-Aziatische culturen kenmerken zich meer door een groeimindset en Europees-Amerikaanse door een statische mindset. Hoe ontstaat dat? Confuciaanse ideologie Koreanen, Japanners en Chinezen groeien over het algemeen op in een cultuur waarin de link tussen inspanning en prestaties sterk wordt benadrukt. Een verklaring hiervoor is te vinden in de Confuciaanse ideologie, die ten grondslag ligt aan de Oost-Aziatische sociale filosofie. In die ideologie spelen inspanningsovertuigingen een sterke rol. De Confuciaanse ideologie benadrukt dat groepsleden mindful moeten zijn ten aanzien van anderen en plaatst nadruk op het welbevinden van de groep, de familie. De collectivistische waarden in deze culturen vraagt van groepsleden om zich te realiseren dat ze onderdeel zijn van een grotere sociale structuur. Die ideologie reikt tevens impliciet een conceptueel begrip van menselijke ontwikkelbaarheid aan (Hohjin Im, University of Washington).

Lees verder »


Niet een teveel aan autonomie maar een tekort aan structuur!

~ Coert Visser

Autonomie-ondersteuning komt neer op het scheppen van een werk- of leercontext waarin mensen gemotiveerd kunnen raken voor wat ze doen. Binnen een dergelijke context kunnen mensen zich richten op het doen van wat ze belangrijk vinden en wat ze interessant vinden. Het resultaat is dat ze volledig achter wat ze doen staan en zich goed voelen, dat opgaan in wat ze doen en dat ze energie krijgen van wat ze doen. Eén van de meest onbekende (maar belangrijke) feiten over autonomie-ondersteunende contexten is dat ze vaak goed gestructureerd zijn. Velen hebben -onterecht- het idee dat autonomie-ondersteuning neerkomt op mensen loslaten of als docent of leidinggevende simpelweg een stap terug doen. Dit misverstand kan tot verkeerde acties en analyses leiden.

Lees verder »


Feedback aanpassen aan ‘ras’?

~ Gwenda Schundt Bodien

In dit artikel schreef ik over groeimindsetculturen, die vooral in Oost-Azië gezien worden. Hoe mensen reageren op feedback wordt onder andere beïnvloed door de cultuur waarin ze opgroeien. De invloed van feedback op de motivatie van een individu wordt gemedieerd door hun perceptie van zichzelf, die op zijn beurt wordt beïnvloed door de culturele context (Hohjin Im, University of Washington).

Lees verder »


Intrinsieke en extrinsieke motivatie en doelen

~ Coert Visser

Intrinsieke motivatie en geïnternaliseerde extrinsieke motivatie zijn conceptueel strikt van elkaar gescheiden. Maar in de praktijk van alledag kunnen ze in elkaar overlopen en kunnen ze elkaar versterken.We krijgen regelmatig vragen over wat de termen intrinsiek en extrinsiek nu precies betekenen. Hieronder leg ik deze termen, centrale begrippen in de zelfdeterminatietheorie (ZDT), nader uit. Hierbij leg ik eerst het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie uit en vervolgens het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke doelen.

Lees verder »Welk type ouderlijke betrokkenheid leidt tot goede schoolprestaties?


~ Gwenda Schundt Bodien

"Dit komend schooljaar wordt een belangrijk jaar voor mijn kind, want zijn cijfers van dit jaar gaan mede bepalen of hij zal worden toegelaten tot de universiteit waar hij graag heen wil", vertelde een ouder mij laatst:"Wat kan ik, als zijn ouder, doen zodat dat hem gaat lukken?"

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten