Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 494

  • Waarom zijn er sowieso mensen met een statische mindset die de top bereiken?
  • Wat is progressiegericht werken?
  • Waarschuwing voor studenten positieve psychologie
  • Leren van progressie
  • Wat is het verschil tussen progressiegericht werken en oplossingsgericht werken?
  • Hoe creëer je een leergierige cultuur?

Waarom zijn er sowieso mensen met een statische mindset die de top bereiken?

~ Gwenda Schlundt Bodien

In dit artikel vatte ik samen dat Brown drie concepten ter discussie wil stellen, en daarvoor pleit in zijn hoofdstuk in het handboek van kritische positieve psychologie. Het eerste concept dat hij ter discussie wil stellen is de groeimindset. Hij vraagt zich af hoe het kan dat er hele intelligente mensen te vinden zijn op prestigieuze universiteiten die toch een statische mindset hebben. Immers, zo redeneert hij, als een groeimindset de sleutel is tot succes, dan zouden mensen met een statische mindset nooit op dat niveau terecht hebben kunnen komen.

Lees verder »


Wat is progressiegericht werken?

~ Coert Visser

Begin 2012 bedachten wij de naam ‘progressiegericht werken’ als aanduiding voor de aanpak die wij (als NOAM) gebruiken. Opgeteld schreven Gwenda Schlundt Bodien en ik sinds dat moment zeven boeken en meer dan duizend korte artikelen over progressiegericht werken (en tientallen langere). Ook trainden wij vele honderden mensen (misschien zelfs een paar duizend), onder wie coaches, medewerkers, leidinggevenden en docenten in de aanpak. Inmiddels is progressiegericht werken een vrij bekende term geworden. Toch is de term en de aanpak ook bij velen nog onbekend. Daarom lijkt het me goed om nog eens uit te leggen wat progressiegericht werken is.

Lees verder »


Waarschuwing voor studenten positieve psychologie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Ik heb op dit blog al een aantal keer geschreven over het nieuwe handboek over positieve psychologie, zie bijvoorbeeld hierOpens in a new window. Brown schrijft in hoofdstuk 12 van het Handbook of Critical Positive Psychology adviezen voor studenten die een studie volgen in positieve psychologie (Master of Applied Positive Psychology). Hij schrijft hierin een aantal aanbevelingen en waarschuwingen.

Lees verder »


Leren van progressie

~ Coert Visser

Fouten laten ons zien wat er beter moet worden. Zorgvuldig kijken naar progressie kan ons laten zien hoe dat wat we belangrijk vinden beter moet worden en hoe we dat kunnen bereiken. Als professionals op het gebied van ‘leren en ontwikkelen’ zijn we gericht op hoe mensen zichzelf kunnen verbeteren in hun werk en hoe leerprocessen hier ondersteunend bij kunnen zijn. Het is daarom belangrijk dat we kennis hebben over hoe mensen bepaalde leerervaringen kunnen opdoen, die teweeg brengen dat ze progressie boeken in dat wat ze doen en waarin ze zich willen verbeteren. Fouten spelen meestal een belangrijke rol bij leren: ze laten ons zien en ervaren wat er beter moet. Maar de rol van fouten is iets beperkter dan we ons vaak realiseren. Om een proces van voortgaande verbetering tot stand te brengen, is het nodig om zorgvuldig te kijken naar de progressie die we boeken en naar hoe die progressie tot stand komt. In dit artikel leg ik uit hoe dat werkt.

Lees verder »


Wat is het verschil tussen progressiegericht werken en oplossingsgericht werken?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoewel de meeste mensen die onze nieuwsbrieven en boeken volgen al lange tijd weten dat onze aanpak progressiegericht werken heet, krijgen we zo nu en dan nog wel eens de vraag van iemand die ons niet zo nauw heeft gevolgd: ‘wat is het verschil tussen oplossingsgericht werken en progressiegericht werken?’

Lees verder »


Hoe creëer je een leergierige cultuur?

~ Coert Visser

Leergierigheid is goed voor individuen en organisaties. Dit artikel legt uit waarom dat zo is en hoe je een cultuur van leergierigheid kunt ontwikkelen. We leren op het moment dat er iets gebeurt wat we nog niet wisten of verwachtten. Het is niet zo dat we alleen leren als we er bewust voor kiezen. Het gebeurt voortdurend en we kunnen dan ook niet besluiten om niet meer te leren. Psychologen hebben verschillende vormen van leren bij mensen en andere dieren ontdekt, van eenvoudig tot complex, die geheel of deels automatisch en onwillekeurig plaatsvinden (Haselgrove, 2016), zoals: habituatie, klassieke conditionering, operante conditionering en sociaal leren.

Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten